Pedagogika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPED1 zápočet 1 22 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

OSNOVA

  1. Vytváření podmínek pro učení druhých.
  2. Výchova a jiné faktory ovlivňující rozvoj osobnosti.
  3. Školní a mimoškolní vlivy.
  4. Základní požadavky na učební procesy.
  5. Tvořivost a její podpora.
  6. Učební styly a práce s nimi.
  7. Základní požadavky na účinnost vzdělávání.
  8. Pedagogické podmínky pro expresivní činnost.

SYLABUS

I. Hodnoty společnosti a výchova:

II. Jak reflektovat výchovnou a vzdělávací činnost.

III. Holistické pojetí vzdělávání: věcné a sociální učení.

IV. DV v kurikulu školy.

V. Transmisivní vs. konstruktivní škola a výuka a jejich vztah k pojetí dramatickovýchovné práce:

VI. DV v kurikulu školy.

VII. Zkušenostní učení jako základ DV: ve fikci, mimo fikci:

VIII. Podstata tvořivosti:

IX. Jak individualizovat ve výchovné a vzdělávací práci.

X. Vztah cílů výchovy a vzdělávání k hodnocení.

XI. Specifické prostředky hodnocení v umělecké výchově.

XII. Sociální vztahy a práce s nimi ve skupinách. Kooperace, soutěživost.

XIII. Práce se stresem při skupinových činnostech. Třídní management.

Cíle a předmět učitelské pedagogiky, výchova jako jeden z vlivů utvářejících člověka, výchova – vzdělávání, sebevýchova - sebevzdělávání

Struktura pedagogiky a vztah k dalším oborům

Humanisticky orientovaná pedagogika – pedagogika zaměřená na dítě a jeho učení

Systémové pojetí výchovně vzdělávacího procesu: dítě…dospělý/žák, cíle a obsahy, prostředky, pedagog, podmínky

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Předpokládáme obecné dovednosti orientovat se ve studijním materiálu dovednost samostatně zpracovat problémový okruh z tematiky pedagogiky.

Literatura

Literatura:

Pedagogické časopisy:

Elektronické zdroje:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů