Divadlo pro děti 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205ZDPD1 Z 1 24S česky letní

Garant předmětu

Kateřina SCHWARZOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina SCHWARZOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Umožnit posluchačům zformulovat si kritéria hodnocení dramatických děl pro děti, seznámit je s odbornou literaturou, zamýšlet se nad málo prozkoumanou problematikou.

Forma studia

Čtení, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Volitelný předmět, který posluchačům zprostředkovává vhled do problematiky divadla pro děti a mládež.

Doporučená nebo povinná literatura

MACHKOVÁ, Eva. Mezi skutečností a snem. Ostrava: KDPM, 1983. 128 s.

---. O sani s mnoha hlavami: Dramaturgie a dramatika dětského divadla. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 58 s. Sešity dramatické výchovy, sv. 8. ISBN 80-85040-05-0.

---. Volba literární předlohy pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2000, 126 s. ISBN 80-85883-54-6.

PANOVOVÁ, Olga. Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá, 1989. 136 s. ISBN 80-06-00149-9.

SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. 184 s. ISBN 80-85010-06-2.

ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek. Praha: Albatros, 1989. 240 s.

URBANOVÁ, Alena. Mýtus divadla pro děti. Praha: ARTAMA-IPOS, 1993. 70 s. ISBN 80-7068-063-6.

---. Popelka divadla pro děti. České Budějovice: KKS, 1986. 108 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů