Herecká propedeutika a metodika herecké práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YHPH1 zápočet 1 22 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět „Herectví na zákldaě dialogického jednání“ je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní /autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty na jejich pozdější samostatné rozvíjení. Neklade si za cíl připravit studenty k profesionální herecké práci.

  1. Dramaturgická příprava.
  2. Analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování.
  3. Aktivní analýza situací.
  4. Skladba a příprava klausurního představení.

Výsledky učení

Cílem Základního dvousemestrálního kursu je

  1. uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zascílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu),
  2. uvědomit jej o procesu zkoušení role tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své roli pracovat v souhře s ostatními.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Čechov, M. O herecké technice

Stanislavskij, K.S. Moje výchova k herectví

Donnellann, D. Herec a jeho cíl

Brook P. Prázdný prostor

Barba E. a Savarese N. Slovník divadelní antropologie

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů