Úvod do režie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QUDR1 Z 2 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Přednáška, seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Probíraná témata se zabývají tvorbou dramaturgicko-režijní koncepce a jejího promítnutí do nástrojů režisérovy partitury, budováním tvůrčího týmu, možnostmi kompozice inscenačního tvaru, situací, stylem a stylizací, temporytmem, atmosférou, problematikou etud a improvizace při tvorbě projektu inscenace a v procesu jejího zkoušení, zachycením projektu příští inscenace do režijní knihy, plánováním zkušebního procesu, problematikou možností vedení zkoušky, strukturou a strukturováním jevištní akce (situace) při budování mizanscén.

Doporučená nebo povinná literatura

BRECHT, Bertolt. Myšlenky. Přel. Ludvík Kundera a Marta Staňková. Praha: ČS, 1958. 168 s. Otázky a názory, sv. 7.

CÍSAŘ, Jan; ŠTĚPÁNEK, František. Základy činoherní režie. Praha: ÚKVČ; Hradec Králové: KKS, 1984. 138 s., 34 s. fot. příl. Knihovnička amatérského divadla, sv. 7

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla. Přel. Jiří Taufer a Lubomír Linhart. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s.

FREJKA, Jiří. Režie jako projev průbojného ducha: Výbor z teoretických studií a statí. Praha: Divadelní ústav, 1980. České divadlo, č. 3. 168 s.

KOLÁR, Erik. 100 + 1 kapitola o režii loutkových her. 2. vyd. Praha: SKKS, 1980. 256 s.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přel. Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496. Přel. z: Dictionnaire du Théâtre [1996]. ISBN 80-7008-157-0.

POKORNÝ, Jaroslav (ed.). Jindřich Honzl o režii a herectví. Praha: Divadelní ústav, 1979. České divadlo 1. 234 s.

SCHERHAUFER, Petr. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od Goetheho a Schillera po Reinhardta. Bratislava: NOC, 1998. 328 s. ISBN 80-85455-75-7.

---. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od neandertálca po Meiningenčanov. Bratislava: NOC, 1998. 368 s. ISBN 80-85455-74-9.

---. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s. ISBN 80-88987-02-4.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: DAMU, 2001. 276 s. ISBN 80-85883-93-7.

LUKAVSKÝ, Radovan. 1978. Stanislavského metoda herecké práce. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 156 s.

GORČAKOV, Nikolaj Michajlovič. 1955. Režijní lekce K.S. Stanislavského : Besedy a zápisy zkoušek.. Přel. Sergej Machonin a Amalie Šoršová. Praha : Orbis. 532 s. Přel. z: Режисерские уроки К. С. Станиславского.

DULLIN, Charles. Režijná kniha Molièrovej hry Lakomec. Bratislava: 1960.

STANISLAVSKIJ, vl. ALEXEJEV, Konstantin Sergejevič. Režisérský plán Othella. Praha: 1954.

Hodnoticí metody a kritéria

Tvorba režijní knihy vybrané inscenace.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů