Úvod do režie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KURE Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Aleš BERGMAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš BERGMAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Přednášky, semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Formou přednášky jsou studenti seznamováni se základy teorie divadelní režie, následně v seminářích jsou teoretické pojmy konkretizovány a prakticky prověřovány. Struktura režijní partitury možné inscenace je schematicky zachycována každým studentem do návrhu režijní knihy krátkého jevištního tvaru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě práce v hodinách a písemné semestrální práce (náčrt režijní knihy krátkého jevištního tvaru).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů