Semiotika a scénologie chování 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QSSC1 Z 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá behaviorální sémiotikou aplikovanou do oblasti scénování, resp. performativity s akcentem na scénicky nespecifické jednání v různých životních situacích. Na tomto pozadí pak definuje a interpretuje znaky v komunikačním i nekomunikačním chování.

Základní témata:

Doporučená nebo povinná literatura

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Přeložil Jiří VONDRÁČEK. Praha: Divadelní ústav; Praha: Městská knihovna; Praha: AMU; Brno: JAMU, 1993. 176 s. Přel. z: Druga reforma teatru? ISBN 80-7008-037-X.

CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Přeložila Nina VANGELI. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 216 s. Přel. z: Les Jeux et les Hommes. ISBN 80-902482-2-5.

CÍSAŘ, Jan. Člověk v situaci. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 142 s. Média. ISBN 80-85866-67-6.

FRAŇKOVÁ, Slávka; KLEIN, Zdeněk. Úvod do etologie člověka. Praha: HZ, 1997. 194 s. ISBN 80-86009-15-7.

GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Studio Ypsilon, 1999. 248 s. ISBN 80-902482-4-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů