Aktuální otázky pedagogiky a didaktiky

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205AOPD ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Anna TOMKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anna TOMKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz si klade za úkol zmapovat nejdůležitější témata současné pedagogické diskuse, uvést je do souvislostí s oborem dramatické výchovy a šířeji s uměleckým vzděláváním ve formálním i neformálním vzdělávání. Témata jsou aktualizována na základě proměn oborového diskursu.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě rozpravy o vybraném tématu současné oborové diskuse s oporou o studium odborné literatury a odborné reflexi vlastní zkušenosti.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů