Literatura v kontextu dramatické výchovy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KLKD1 Z 2 5PS+5SS česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav PROVAZNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav PROVAZNÍK, Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Přednášky, semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět zprostředkovává posluchačům základní etapy vývoje české i světové literatury pro děti a mládež a proměny její žánrové skladby. Vývoj literatury pro děti a mládež je zasazován do kontextu celonárodní i světové literatury. Předmět seznamuje s kořeny literatury pro děti a mládež a se vznikem intencionální tvorby pro děti, sleduje vývoj a základní etapy české literatury pro děti a mládež, uvádí do problematiky slovesného folkloru s ohledem na literaturu pro děti a mládež a nabízí posluchačům základní orientaci ve světové literatuře pro děti a mládež a seznamuje je s klíčovými osobnostmi a díly. Specifickým cílem je poznávání dramatického a dramatickovýchovného potenciálu literární tvorby pro děti a mládež.

Tematické okruhy:

I. Specifičnost literatury pro děti a mládež a místa tvorby pro děti a mládež v celonárodním kontextu.

II. Obrysy současného literárního kontextu a místo tvorby pro děti a mládež v něm.

III. Prehistorie a protohistorie literatury pro děti:

IV. Preromantismus a romantismus a česká a světová literatura pro děti:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách a seminářích, referátů o nových knihách pro děti a mládež s důrazem na jejich dramatickovýchovný či divadelní potenciál. Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů