Divadlení projekt II. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205ZDPB1 ZK 4 24S česky letní

Garant předmětu

Mariana ČÍŽKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mariana ČÍŽKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je týmová práce na vytvoření inscenace, kde studenti vstupují do všech funkcí inscenačního týmu, od tvůrčí a řídící až po organizační a materiálové zajištění při reprízách.

Výstupem a završením celého projektu je praktické i teoretické osvojení si inscenační práce ve všech jejích složkách a prezentace výsledného tvaru. Vzhledem k zaměření výuky pedagog již od začátku a dále v průběhu celé práce upozorňuje na možné odlišnosti divadelní práce s dospělými a s dětmi.

Forma studia

Samostatná tvůrčí práce, dílna, skupinová tvorba.

Předpoklady a další požadavky

Absolovování kurzu Úvod od režie.

Další požadavky na studenta:

Obsah kurzu

Divadelní projekt II – velký dramatický text

Výchozím materiálem je klasický dramatický text. Postup práce svým způsobem navazuje na práci v bakalářských projektech, jen bude přizpůsoben charakteru textu a rozsahu projektu (projektů). U každého z projektů předpokládáme rozsah přibližně dvacet až třicet minut.

Cílem je týmová práce na vytvoření inscenace, kde studenti vstupují do všech funkcí inscenačního týmu, od tvůrčí a řídící až po organizační a materiálové zajištění při reprízách.

Výstupem a završením celého projektu je praktické i teoretické osvojení si inscenační práce ve všech jejích složkách a prezentace výsledného tvaru. Vzhledem k zaměření výuky pedagog již od začátku a dále v průběhu celé práce upozorňuje na možné odlišnosti divadelní práce s dospělými a s dětmi.

Doporučená nebo povinná literatura

BRECHT, Bertolt. Myšlenky. Přel. Ludvík Kundera a Marta Staňková. Praha: ČS, 1958. 168 s. Otázky a názory, sv. 7.

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Přel. Milan Lukeš a Zdena Benešová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Praha: Divadelní ústav, 1999. 948 s. Přel. z: History of the Theatre [1968, 1999]. ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav). 80-7106-364-9 (Lidové noviny).

CÍSAŘ, Jan; ŠTĚPÁNEK, František. Základy činoherní režie. Praha: ÚKVČ; Hradec Králové: KKS, 1984. 138 s., 34 s. fot. příl. Knihovnička amatérského divadla, sv. 7

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla. Přel. Jiří Taufer a Lubomír Linhart. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s.

FREJKA, Jiří. Režie jako projev průbojného ducha: Výbor z teoretických studií a statí. Praha: Divadelní ústav, 1980. České divadlo, č. 3. 168 s.

KOLÁR, Erik. 100 + 1 kapitola o režii loutkových her. 2. vyd. Praha: SKKS, 1980. 256 s.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. 2., upr. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011 [2001]. 136 s. ISBN 978-80-7068-005-6.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přel. Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496. Přel. z: Dictionnaire du Théâtre [1996]. ISBN 80-7008-157-0.

POKORNÝ, Jaroslav (ed.). Jindřich Honzl o režii a herectví. Praha: Divadelní ústav, 1979. České divadlo 1. 234 s.

SCHERHAUFER, Petr. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od Goetheho a Schillera po Reinhardta. Bratislava: NOC, 1998. 328 s. ISBN 80-85455-75-7.

---. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od neandertálca po Meiningenčanov. Bratislava: NOC, 1998. 368 s. ISBN 80-85455-74-9.

---. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s. ISBN 80-88987-02-4.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: DAMU, 2001. 276 s. ISBN 80-85883-93-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Využívány jsou metody a postupy autentického hodnocení, tedy hodnocení na základě vytvořeného artefaktu.

Poznámka

Kurz ústrojně navazuje na kurz Úvod do režie.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů