Pohybová výchova s metodikou 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205XPSM4 Z 2 8S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznat svoje vlastní tělo jako nástroj komunikace a ochotu vstoupit tímto tělem do rozhovoru v prostoru tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení.

Forma studia

Kontaktní výuka, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, skupinová práce.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Anatomie v pohybu:

Kvalita vnitřní hmoty:

Povrch, dotek:

Naslouchání, komunikace:

Kompozice:

Doporučená nebo povinná literatura

BATTĚKOVÁ, Ludmila; JURKOVIČ Pavel. Bude zima, bude mráz – podzimní a zimní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000.

BATTĚKOVÁ, Ludmila; JURKOVIČ Pavel. Neseme, neseme májíček – jarní a letní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000.

BATTĚKOVÁ, Ludmila; JURKOVIČ Pavel. Co slabika, to muzika v pohybu. Praha: Muzikservis, 2001.

BLAHUTKOVÁ, Marie; MIKULCOVÁ, Eliška. Využití říkadel v hudebně pohybové výchově na I. stupni ZŠ. Brno: PF MU, 1995.

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb – rytmus – výraz. Brno: Spolek Vesna, 1928.

*BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí: dodatek ke knize téže autorky Tělesná výchova rytmikou dětí školních i předškolních: 100 veršů a říkadel i s návodem k provedení. Brno: [s. n., 1933. 60, [IV] s. ISBN (brož.).

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze-pedagogický fakulta, 2004. 48 s. ISBN 80-7290-166-4 (brož.).

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Didaktika a metodika taneční výchovy. 2.vyd. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005.

DUNCANOVÁ, Isadora. Tanec. Praha: Družstvo Dílo, 1947.

FIŠER, Václav; EBEN, Petr. Elce – pelce – kotrmelce. Praha: Supraphon, 1985.

*JEŘÁBKOVÁ, Jarmila; RUML, Jiří. Dva tance: tanec s míčem a tanec se švihadlem pro děti ve věku 9–10 let. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 42 s. ISBN (brož.).

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila; LAZAROVÁ, Jasna; RUML, Jiří. Od jara do zimy (dětské taneční hry). Praha: Orbis, 1963.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila; LAZAROVÁ, Jasna; RUML, Jiří. Od jara do zimy (doplněno kazetou s nahrávkou klavírního doprovodu a dětského pěveckého sboru). Praha: ROTAG, 2002.

*JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: SPN, 1979..

*JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0 (brož.).

*KRÖSCHLOVÁ, Eva. Přízemní technika amerického moderního tance. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1968.

*KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964. 261 s. ISBN (váz.)

*KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec: taneční tvorba. 1. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. ISBN 80-7068-106-3.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu. Praha: SPN, 1975.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Základy pohybové průpravy tanečníka a herce. Praha: Orbis, 1956. 228 s. ISBN (brož.).

*KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Novodobý tanec v ČSR: metodický list Ústředního domu lidové tvořivosti, taneční odd. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1959. ISBN (brož.).

*KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Movement theory and practice. Sydney: Currency Press, 2000. ISBN 0-86819-577-4 (brož.).

KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: SPN, 1981.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: KPÚ, 1968.

KURKOVÁ, Libuše; EBEN Petr. V trávě – 15 dětských tanečních her. Praha: ORBIS, 1963.

KURKOVÁ, Libuše; EBEN Petr. Hudebně pohybová výchova. Praha: SPN, 1988.

KURKOVÁ, Libuše; LUKÁŠ, Zdeněk. Od jara do zimy. Praha: IPOS-ARTAMA, 1999.

*LANDA, Otakar. Základy tanečního umění. Praha: vl. nákl., 1937. ISBN (váz.).

*LÖSSL, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti: rytmická a pohybová výchova mladšího žactva (děti ve věku 6–9 let). Praha: Česká obec sokolská, 1996. ISBN (brož.).

*LÖSSL, Jiří. Rytmická a pohybová výchova pro mladší žactvo (děti ve věku 6–9 let: Metodika výuky pro zájmovou činnost tělovýchovných jednot a základních uměleckých škol.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva – deset lekcí pro začínající pedagogy. 2.vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2012. ISBN 978-80-7068-266-1 (brož.).

MIŠURCOVÁ, Věra. Hry se zpěvem. Praha: SPN, 1958.

MIŠURCOVÁ, Věra. Hry se zpěvem. 2.vyd. Praha: SNP, 1964.

MIŠURCOVÁ, Věra. Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1965.

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-IPOS, 1995. ISBN 80-7068-068-7.

*RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. ISBN 978-80-7068-237-1 (brož.).

SMÍTKOVÁ, Zdena. Estetika v pohybové výchově dětí - svazek 1-4. Praha: Obvodní pedagogické středisko Praha 5, 1981-1983.

SMUGALOVÁ, Zuzana. Taneční výchova a kulturní kapitál. Praha: NIPOS, 2008.

ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál, 1998.

*ŠIMSOVÁ, Josefa. Pohybová průprava v tanečních kroužcích. Praha: Středočeské krajské kulturní středisko, 1981.

*ŠIMSOVÁ, Josefa. 20 lekcí pohybové a taneční výchovy pro soubory a kroužky lidové tvořivosti, lekce 1–8. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1961.

*ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. ISBN 978-80-7068-234-0 (brož.).

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem: 17+1 tvořivých her pro děti nižšího školního věku. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011. 22 s. text + 37 s. noty + CD. ISBN 978-80-7068-261-6 Volné listy.

*THULIN, J. G. Tělovýchova malých dětí: pro nižší stupeň škol národních a školy mateřské i pro výchovu v rodině upravil Jan Pivoňka. Praha: Státní nakladatelství, 1933.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.

VISKUPOVÁ, Božena. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon, 1972.

*ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Základy taneční gymnastiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1980.

ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Základy taneční gymnastiky. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2002.

*)takto označený titul je k dispozici v tanečním oddělení knihovny HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická účast na seminářích a dílnách, průběžné písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů