Autorské psaní a dramaturgické praktikum

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205APDP zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anna HRNEČKOVÁ, Kateřina SCHWARZOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V praktiku budeme zkoumat a rozvíjet proces autorské tvorby jako společné naslouchání živému světu, vzájemnou inspiraci a všímavý rozhovor. Budeme mapovat různé autorské přístupy, různé možnosti společného hledání tématu skrze tělo, hlas, řeč, obraz, psaní, a různé podoby současného divadla. Jednou linií další práce pak bude tvorba vlastního autorského scénáře pro konkrétní skupinu a jeho reflexe. Cílovou skupinou pro účely tohoto předmětu bude ročníkové společenství, v němž budeme společně vytvářet základ k navazujícímu Skupinovému divadelnímu projektu. Půjde hledání a rozvíjení témat, která sdílí celá skupina, a hledání, zkoumání a ověřování svébytných prostředků, které posilují dané téma ale i zohledňují možnosti a limity skupiny a otevřenost vůči divákovi. Výsledkem bude soubor dramaturgicko- režijních koncepcí pro práci ve Skupinovém divadelním projektu. Záměry budou studenti prezentovat formou kolokvia.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na semináři, vytvoření a prezentace autorské dramaturgické koncepce pro skupinový divadelní projekt a podílu na formulování společné skupinové režijně dramaturgické koncepce pro Skupinový divadelní projekt.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů