Aktuální otázky pedagogiky a didaktiky

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KAOP ZK 2 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Anna TOMKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anna TOMKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz si klade za úkol zmapovat nejdůležitější témata současné pedagogické diskuse, uvést je do souvislostí s oborem dramatické výchovy a šířeji s uměleckým vzděláváním ve formálním i neformálním vzdělávání. Témata jsou aktualizována na základě proměn oborového diskursu.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity v seminářích

dokumentování pedagogického myšlení a učení.

Zkouška probíhá formou rozpravy o vybraném tématu současné oborové diskuse s oporou o studium odborné literatury a odbornou reflexi vlastní zkušenosti.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů