Divadlo pro děti a dětský divák

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KDDD ZK 2 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Kateřina SCHWARZOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina SCHWARZOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je analýza zhlédnutých představení z pohledu divadelních prostředků a z pohledu specifik dětského diváka, společné formulování kritérií hodnocení dramatických děl pro děti a mládež, seznámení s různými typy dětského divadla a možnostmi pedagogické práce a reflexe, sdílení a analýza vlastních diváckých i autorských zkušeností.

Cílem předmětu je zformulovat si specifika divadla pro děti a mládež a kritéria hodnocení dramatických děl pro děti a mládež, orientovat se v různých typech divadla pro děti a mládež, zamýšlet se nad pedagogickými aspekty divadla pro děti a mládež, seznámit s odbornou literaturou.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích a vypracování písemné závěrečné práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů