Psychologický seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QPSS1 Z 1 15 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 14 až 19 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je naučit studenty pracovat s exaktními psychologickými pojmy při vlastní vědecké práci. Student by měl být po absolutoriu semináře nejen schopen vysvětlit základní psychologické pojmy a kategorie, ale měl by být schopen exaktně definovat předmět vlastního zkoumání.

Student:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz je koncipován jako dvousemestrální.

Cílem semináře je naučit studenty pracovat s exaktními psychologickými pojmy při vlastní vědecké práci. Student by měl být po absolutoriu semináře nejen schopen vysvětlit základní psychologické pojmy a kategorie, ale měl by být schopen exaktně definovat předmět vlastního zkoumání.

Doporučená nebo povinná literatura

DISMAN, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, 374 stran. ISBN: 80-7184-141-2.

GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 2002. ISBN: 80-85928-48-5

CHABRIS, Christopher; SIMONS, Daniel. The Invisible Gorilla: And Other Ways Our Intuitions Deceive Us. NY: Random House Incorporated 2011 306s ISBN 0307459667

NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995. 400 s. 80-85255-74-X.

KUHN, Thomas Samuel. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997. 208 s. ISBN: 80-86005-54-2.

TALEB, Nassim Nicholas. Černá Labuť. Praha: Paseka, 2012. 440s ISBN: 978-80-7432-128-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní zapojení do semináře, příprava vlastního výzkumu.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů