Skupinový divadelní projekt 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KSDP2 ZK 4 25 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 81 až 101 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Aleš BERGMAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman ČERNÍK, Ivana SOBKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je prohloubená, strukturovaná osobní zkušenost se společnou tvorbou na autorském scénickém projektu včetně všech náležitostí produkčních a propagačních. Projekt je koncipován jako vznik autorské inscenace (metody devising theatre), která vychází z potřeb a záměrů skupiny a reaguje na podněty aktuálního společenského dění, případně cílové skupiny diváků. Primárně vychází koncepce tohoto předmětu z neinterpretačního divadla. Členové skupiny se aktivně podílí na tvorbě ve všech fázích přípravy a to ve všech segmentech výsledného tvaru i jeho veřejného uvedení (výtvarná a zvuková složka, herecká a performační práce, produkce, PR a marketing). Důraz je kladen na využívání metod kolektivní tvorby (improvizace, výzkum témat i prostředků průběžným praktickým ověřováním a zkoumáním). Studenti při práci na výsledném scénickém tvaru zúročí nabyté vědomosti a dovednosti scénické tvorby (znalosti o autorském divadle, znalosti a dovednosti z kolektivní tvorby inscenace, dynamika skupiny v procesu tvorby, vlastního jevištního bytí).

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní práce na přípravě a veřejné prezentaci výsledného scénického tvaru (min. rozsah 30 minut a tři uskutečněné veřejné reprízy), minimálně 90% docházky, písemná reflexe projektu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů