Dětská scéna 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YDES1 Z 2 50 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 13 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prostřednictvím konkrétních inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů v daném roce se seznámit s aktuálním stavem a aktuálním tendencemi vývoje oboru a také s různými přístupy a metodami divadelní práce s dětmi. Konfrontovat vlastní zkušenosti s názory studentů dramatické výchovy z ostatních vysokých škol i s názory pedagogů z praxe. Vytvářet si kritéria hodnocení dramatickovýchovné práce s dětmi. Seznámit se při konkrétní práci v praktických dílnách a v seminářích s dalšími osobnostmi oboru. Naučit se hodnotit divadelní i pedagogické aspekty práce pedagogů DV na základě konkrétních představení. Seznámit se se smyslem a koncepcí klíčové prezentační a vzdělávací akce reflektující a ovlivňující vývoj oboru.

Forma studia

Aktivní účast v dílnách a seminářích celostátní přehlídky, sledování představení přehlídky, analýza a interpretace představení a metodiky divadelní práce s dětmi, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Praktikum dramatické výchovy I.

Základní povědomí o smyslu divadla hraného dětmi. Seznámení s různými přístupy pedagogů dramatické výchovy, např. na základě náslechů. Sledování odborného periodika Tvořivá dramatika.

Obsah kurzu

Dílna spočívající v aktivní účasti na nejvýznamnější každoroční akci v oboru dramatické výchovy, na celostátní přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a dětských recitátorů Dětská scéna. Součástí akce jsou nejvýraznější představení dětských kolektivů vzniklá v dané sezóně a také semináře a praktické dílny pro vedoucí a pedagogy dramatické výchovy.

Doporučená nebo povinná literatura

HORÁKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. Listování Kaplickou čítankou: Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1979-1984. Kaplice: organizační štáb KDL 1985; Praha: ÚKVČ, 1985. 226 s.

HOROVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. 20 kaplických let: Kaplické kapitoly dětského divadla. Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ; Kaplice: organizační štáb KDL; Praha : STD, 1989. 72 s.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Děti a loutky: Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha: AMU, Divadelní fakulta, KVD, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7331-111-7.

Tvořivá dramatika. NIPOS-pracoviště ARTAMA. 1990-, roč. 1, č. 0-. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU, 1990-. 3x ročně. ISSN 1211-8001.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

Předmět lze absolvovat buď v 1., nebo v 2. ročníku prezenčního i kombinovaného tříletého magisterského studia, u bakalářského studia i ve 3. ročníku, u navazujícího dvouletého magisterského kombinovaného studia v 1. ročníku.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů