Pedagogika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPED2 zápočet 1 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

OSNOVA

  1. Vytváření podmínek pro učení druhých.
  2. Výchova a jiné faktory ovlivňující rozvoj osobnosti.
  3. Školní a mimoškolní vlivy.
  4. Základní požadavky na učební procesy.
  5. Tvořivost a její podpora.
  6. Učební styly a práce s nimi.
  7. Základní požadavky na účinnost vzdělávání.
  8. Pedagogické podmínky pro expresivní činnost.

SYLABUS

I. Hodnoty společnosti a výchova:

II. Jak reflektovat výchovnou a vzdělávací činnost.

III. Holistické pojetí vzdělávání: věcné a sociální učení.

IV. DV v kurikulu školy.

V. Transmisivní vs. konstruktivní škola a výuka a jejich vztah k pojetí dramatickovýchovné práce:

VI. DV v kurikulu školy.

VII. Zkušenostní učení jako základ DV: ve fikci, mimo fikci:

VIII. Podstata tvořivosti:

IX. Jak individualizovat ve výchovné a vzdělávací práci.

X. Vztah cílů výchovy a vzdělávání k hodnocení.

XI. Specifické prostředky hodnocení v umělecké výchově.

XII. Sociální vztahy a práce s nimi ve skupinách. Kooperace, soutěživost.

XIII. Práce se stresem při skupinových činnostech. Třídní management.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Předpokládáme obecné dovednosti orientovat se ve studijním materiálu dovednost samostatně zpracovat problémový okruh z tematiky pedagogiky.

Literatura

Literatura:

Pedagogické časopisy:

Elektronické zdroje:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů