Biomechanická cvičení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205BMC1 Z 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Biomechanická cvičení a etudy vedou k organické provázanosti a celostnosti pohybového projevu studentů a k jejich fyzickému sebeuvědomění ve scénickém prostoru. Vedou dále k budování pozitivních návyků ve smyslu členění pohybové akce a její výraznosti.

Forma studia

Instrukce, boční vedení; projekce ukázek výuky biomechanických cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Základy herecké práce.

Obsah kurzu

OSNOVA:

SYLABUS:

  1. Uvedení do základních pojmů a souvislostí, souvisejících s „biomechanikou“ Vsevoloda Emiljeviče Mejercholda, její možný přínos pro studium základů herecké tvorby.
  2. Cvičení s tyčí, rozvíjející organickou provázanost a celostnost pohybové akce a fyzické sebeuvědomění studentů. Postup: chytané rotace s třífázovým pohybovým členěním - balance v různé nervosvalové obtížnosti - rotace v různých pohybových schématech a jejich návaznosti - improvizace skladby možností.
  3. Pohybové etudy s přesně stanovenou formou, prohlubující pohybové sebeuvědomění a schopnost výrazového členění akce: sólová etuda „hod kamenem“, případně párová etuda „facka“.

Doporučená nebo povinná literatura

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s. ISBN 80-88987-02-4.

Videozáznam dílny Alexej Levinského na DiFa JAMU v roce 1998

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Pro studenty 2. nebo 3. ročníku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů