Inscenace s dětmi a mládeží 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QIDM1 ZK 4 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní zapojení do semináře, plná účast.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je analyzovat inscenační proces s dětmi a mládeží na základě produktu a rozhovorů s tvůrci. Kurz se uskuteční v některé z přehlídek postupových kol Dětské scény.

Doporučená nebo povinná literatura

Časopis Tvořivá dramatika, deníky Dětské scény.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní zapojení do semináře.

Poznámka

Žádné.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů