Divadlo pro děti 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QDPD2 ZK 2 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Umožnit posluchačům zformulovat si kritéria hodnocení dramatických děl pro děti, seznámit je s odbornou literaturou, zamýšlet se nad málo prozkoumanou problematikou.

Forma studia

Čtení, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Volitelný předmět, který posluchačům zprostředkovává vhled do problematiky divadla pro děti a mládež.

Doporučená nebo povinná literatura

MACHKOVÁ, Eva. Mezi skutečností a snem. Ostrava: KDPM, 1983. 128 s.

---. O sani s mnoha hlavami: Dramaturgie a dramatika dětského divadla. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 58 s. Sešity dramatické výchovy, sv. 8. ISBN 80-85040-05-0.

---. Volba literární předlohy pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2000, 126 s. ISBN 80-85883-54-6.

PANOVOVÁ, Olga. Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá, 1989. 136 s. ISBN 80-06-00149-9.

SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. 184 s. ISBN 80-85010-06-2.

ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek. Praha: Albatros, 1989. 240 s.

URBANOVÁ, Alena. Mýtus divadla pro děti. Praha: ARTAMA-IPOS, 1993. 70 s. ISBN 80-7068-063-6.

---. Popelka divadla pro děti. České Budějovice: KKS, 1986. 108 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů