Diplomový seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YDIS2 zápočet 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

OSNOVA

SYLABUS

Výsledky učení

Připravit posluchače k volbě tématu práce a jejímu zpracování, sestavit přihlášky témat a jejich seznam pro vedení katedry a studijní oddělení.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

ČMEJRKOVÁ, Světla; DANEŠ, František; SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Přel. Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 280 s. Přel. z: Come si fa una tesi di laurea. ISBN 80-7198-173-7.

HUBÁČEK, Josef. Učebnice stylistiky: Vysokoškolská učebnice pro posluchače pedagogických fakult, studenty učitelství v 1.-4. ročníku základní školy. Praha: SPN, 1987. 220 s.

SGALL, Petr; PANEVOVÁ, Jarmila. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. 200 s. ISBN 80-246-0871-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů