Divadlo pro děti a dětský divák

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DPDE ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Kateřina SCHWARZOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina SCHWARZOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je analýza zhlédnutých představení z pohledu divadelních prostředků a z pohledu specifik dětského diváka, společné formulování kritérií hodnocení dramatických děl pro děti a mládež, seznámení s různými typy dětského divadla a možnostmi pedagogické práce a reflexe, sdílení a analýza vlastních diváckých i autorských zkušeností.

Cílem předmětu je zformulovat si specifika divadla pro děti a mládež a kritéria hodnocení dramatických děl pro děti a mládež, orientovat se v různých typech divadla pro děti a mládež, zamýšlet se nad pedagogickými aspekty divadla pro děti a mládež, seznámit s odbornou literaturou.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích a vypracování písemné závěrečné práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů