Herecká tvorba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HTV1 zápočet 1 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Volitelný předmět, navazující na Hereckou výchovu, prohlubuje herecké dovednosti posluchačů při práci na divadelním tvaru.

  1. Budování a rozvíjení: prostorové a pohybové paměti, herecké představivosti a fantazie.
  2. Rozvoj improvizace a cvičení podněcující vnímavost, fantazii, ale již i touhu sdělovat.
  3. Složitější komunikační cvičení.
  4. Samostatnost.
  5. Jednání ve dvojici - dialog.
  6. Kolektivní práce - vzájemné hodnocení.
  7. Texty jako základ k rozehrávanému vyprávění.
  8. Herecká improvizace.
  9. Práce na úryvcích z her či samostatná práce studentů.

Výsledky učení

Rozvíjení hereckých schopností a dovedností při tvorbě konkrétních jevištních tvarů.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost pravdivého jednání v dialogu, v autorské práci či divadelní hře. Absolvování předmětu Herecká výchova.

Literatura

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Přel. Jan Hančil. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 248 s. Přel. z: The Shifting Point.

---. Prázdný prostor. Přel. Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988. 232 s. Přel. z: The Empty Space.

ČECHOV, Michail. O herecké technice. Přel. Zoja Oubramová. Praha: Divadelní ústav; Praha: DAMU, 1996. Přel. z: To the Actor. 134 s. Edice Světové divadlo. ISBN 80-7008-054-X.

LUKAVSKÝ, Radovan. Být nebo nebýt: Monology o herectví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 248 s.

PILÁTOVÁ, Jana (ed.). Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (první část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990130 s. ISBN 80-85040-05-3.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (druhá část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 126 s. ISBN 80-85040-07-7.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (třetí část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 134 s. ISBN 80-85040-07-8.

STANISLAVSKIJ, vl. ALEXEJEV, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta. Přel. Jaroslav Hulák. Praha: Athos, 1946. 464 s. Přel. z: Rabota akťjora nad soboj. Dněvnik uřenika [1938].

TAIROV, Alexandr Jakovlevič. Odpoutané divadlo. Přel. Alena Morávková a Zdeňka Psůtková. Praha: AMU, Divadelní fakulta, ústav dramatické a scénické tvorby, 2005. 200 s. Disk, velká řada, sv. 1. Přel. z: ??????? ?????????. ??????, ??????, ????, ??????. ISBN 80-7331-035-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních a při práci na jevištním tvaru.

Poznámka

Pro studenty posledního ročníku magisterského studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů