Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPML1 Z 1 22 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hlavní cíle předmětu:

Smyslem práce je především společné hledání, ve výsledku snad i pochopení místa a smyslu hmotného prvku jako nositele významu a sdělení v jednání - dramatu. Dále jde o základní uchopení a pochopení výtvarné kvality - estetické funkce v divadle a dramatu.

Forma studia

Kontaktní výuka, výroba, diskuse, analýza ukázek divadelních produkcí zaznamenaných na médiích, čtení, analýza textů, podíl na drobných etudách s předměty a posléze na inscenaci, kde se pracuje s maskou nebo loutkou.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět nabízí vykročení na cestu pod povrch našeho všedního pohledu na svět předmětů, které se mohou stát působivými divadelními prostředky.

I. PŘEDMĚT:

II. MASKA:

III. LOUTKA:

Doporučená nebo povinná literatura

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Přel. Milan Lukeš. Praha: Divadelní ústav, 2006. 208 s. Ed. Světové divadlo. Přel. z: On the Art of the Theatre. ISBN 80-7008-204-1.

ČAPEK, Josef. Umění přírodních národů. Praha: F. Borový, 1938. 324 s., XXXII s. obr. příl. Stezky, sv. 3.

DVOŘÁK, Jan V. Herectví s loutkou. Praha: IPOS, 1997. 88 s. 80-7068-069-5.

---. Zkuste to s námi. Ostrava: KKS, 1979. 32 s.

HEROLD, Erich. Africké masky. Praha: Odeon, 1970. 72 s. Umělecké poklady, sv. 9.

JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky. Skici z teorie loutkového divadla. Přel. Jana Pilátová, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. 288 s. Přel. z: Szkice z teorii teatru lalek. ISBN 80-902482-0-9.

KALVODOVÁ, Dana. Čínské divadlo. Praha: Panorama, 1992. 294 s. ISBN 80-7038-233-3.

KALVODOVÁ, Dana; ZBAVITEL, Dušan. Pod praporem krále nebes: (divadlo v Indii). Praha: Odeon, 1987. 320 s., 24 s. příl.

LÉVY-STRAUSS. Claude. Cesta masek. Přel. Zdeněk Justoň. Liberec: Dauphin; Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. 200 s. Přel. z: La voie des masques. ISBN 80-86019-22-5.

PTÁČKOVÁ, Věra (ed.). Loutky: Výběr článků ze zahraničních časopisů. Praha: Divadelní ústav, 1978. 114 s. 22 s. fot. příl. Scénografie 45.

RICHTER, Luděk. Od předmětu k loutce, od loutky k předmětu: O vzniku a možnostech výpovědi loutky a loutkou. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 1997. 56 s. ISBN 80-7068-097-0.

RÖDL, Otto; BEZDĚK, Zdeněk; KOLAFA, Jiří; KOVAŘÍČKOVÁ, Věra; LANDER, Richard. Loutkářství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 120 s. Ed. Učebnice odborných a středních odborných škol.

ŠECHTL, Josef; ŠECHTLOVÁ, Marie; MALÍK, Jan; DVOŘÁK, Jan V. Svět loutek. Hradec Králové: Kruh, 1978. 184 s.

TEUTEN, Timothy. A collector's guide to masks. Secaucus, NJ: Wellfleet, 1990. 96 s. ISBN 1-55521-543-2.

TOMÁNEK, Alois. Anatomický atlas loutky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 96 s.

UNION INTERNATIONALE DES MARIONNETTES (UNIMA) (ed.). Světové loutkářství: Současné loutkové divadlo slovem i obrazem. Praha: Orbis, 1966. 228 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány za aktivitu při cvičeních a seminářích a za samostatnou semestrální práci.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů