Příprava a realizace divadelní přehlídky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPRE1 zápočet 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Struktura kurzu:

Výsledky učení

Student:

Předpoklady a další požadavky

Student se pravidelně účastní různých přehlídek zaměřených na divadelní tvorbu dětí a studentů a přehlídek věnovaných divadlu pro děti.

Literatura

Deník Dětské scény. Svitavy 2011-

Tvořivá dramatika. Vydává NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU. 1990-, roč. 1, č. 0-. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA. 3x ročně. ISSN 1211-8001 - hodnocení přehlídek

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na poradách týmu, tvorba koncepce přehlídky a její realizace.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů