Dětská scéna volitelně - přednes

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DESVP zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student se zúčastní národního kola festivalu dětská scéna - recitačbí části ve Svitavách (včetně diskusí) a buď A) se podíl na organizaci nebo B) se účastní některého ze seminářů organizovaných k recitační části Dětské scény

Výsledky učení

Student se díky účasti na národním kole recitační části přehlídky Dětská scéna seznámí se souačasnou podobou dětského přednesu a inspiruje se tak pro svou pedagogickou práci.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na festivalu včetně diskusí a A) podíl na organizaci nebo B) účast na dílně k recitaci. Vypracování písemné reflexe.

Poznámka

Není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů