Dramatická výchova s dospělými 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QDVD1 Z 2 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem kurzu je rozšířit kompetence studentů oboru směrem k dramatickovýchovné a divadelní práci s dospělými, s různými komunitami. Formy takové práce mohou být různé – od pravidelné práce se souborem až např. k divadlu fórum s dospělými. I v takovéto podobě dramatické výchovy je student veden k zvažování edukačního rozměru práce. Během kurzu by měl student vytvořit jevištní tvar s dospělými, a to buď formou pravidelné práce nebo realizací workshopu, případně vytvořit projekt interní práce s dospělými, v němž využije divadelních prostředků.

Student:

Forma studia

Seminář, dílna, vlastní praxe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz je koncipován jako dvousemsestrální.

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Amatérská scéna. Praha: NIPOS. ISSN 0002-6786. Dostupné Z: http://www.amaterskascena.cz/.

CLARK, Jim; DOBSON, Warwick; GOODE, Tony; NEELANDS, Jonothan. Lekce pro život: Drama a integrované kurikulum. Přeložila Eva BUREŠOVÁ. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. Přel. z: Lessons for the Living: Drama and the integrated curriculum [1997]. ISBN 978-80-210-4580-4.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Nové cesty divadla: (K teorii studiových scén). Praha: ÚKDŽ, 1986.

KOVALČUK, Josef. Autorské divadlo 70. let: (Vztah scénáře a inscenace). Praha: ÚKVČ, ed. Knihovnička amatérského divadla, sv. 5. 1982. 84 s.

ODDEY, Alison. Devising Theatre: A practical and theoretical handbook. London-New York: Routledge,1994. 258 s. ISBN 0-415-04900-8.

ŠÍPEK, JIŘÍ. Psychologické souvislosti scénické tvorby. Praha: Nakladatelství Kant - Karel Kerlický, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7437-035-9.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava (ed.). Hledání výrazu: České autorské amatérské divadlo v 80. letech. Praha: IPOS, 1990. 76 s., 8 s. příl. ISBN 80-7068-028-8.

Tvořivá dramatika. NIPOS-pracoviště ARTAMA. 1990-, roč. 1, č. 0-. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU, 1990-. 3x ročně. ISSN 1211-8001.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů