Dialogické jednání volitelně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DIA Z 1 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student s důvěrou a otevřeností vstupuje do procesu dialogického jednání a dokáže jeho principů využít pro vlastní tvorbu.

Forma studia

Dílna.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studenti se v kurzu účastní procesu tvorby vycházecí z postupů a principů dialogického jednání a svou zkušenost reflektují. Kurz má sebezkušenostní a seberozvojovou povahu.

Doporučená nebo povinná literatura

VYSKOČIL, Ivan. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Vyd. 1. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2005. 135 s. ISBN 80-86928-02-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v dílně.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů