Skupinový divadelní projekt 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205SDPR1 ZK 4 42 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Aleš BERGMAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je strukturovaná osobní zkušenost se společnou tvorbou na autorském scénickém tvaru. Předmět je koncipován jako tvůrčí práce vedoucí ke strukturování vstupního materiálu pro vznik původní autorské inscenace (metody devising theatre). Způsob práce vychází z potřeb a záměrů skupiny a reaguje na podněty aktuálního společenského dění případně vybrané cílové skupiny. Využívané metody vychází z důrazu na kolektivní tvorbu ve směru neinterpretačních podob divadla. Všichni členové skupiny se podílí na všech fázích tvorby a realizace ve všech segmentech přípravy materiálu pro přípravu výsledného tvaru. Důraz je kladen na metody a techniky kolektivní tvorby při hledání a vyjasňování témat a na postupy tvůrčího výzkumu sledovaných témat a budování tvůrčích dispozic pro výsledný tvar. Součástí procesu jsou tvůrčí dílny a setkávání s inspirativními odborníky z praxe.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na projektu (90% účasti), vytvoření režijně dramaturgické koncepce na základně průběžné dokumentace o přípravě projektu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů