Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KTDV1 Z 2 4P+4S česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav PROVAZNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman ČERNÍK, Radek MARUŠÁK, Jaroslav PROVAZNÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Přednášky, semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět prohlubuje poznatky o struktuře oboru a jeho možnostech, o jeho cílech, metodách, technikách, formách a zdrojích obsahu. Učivo o teorii dramatické výchovy je průběžně zasazováno do historického kontextu, takže posluchač získá přehled o základních etapách vývoje dramatické výchovy.

Sylabus:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů