Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPML2 zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět nabízí vykročení na cestu pod povrch našeho všedního pohledu na svět předmětů, které se mohou stát působivými divadelními prostředky.

I. PŘEDMĚT:

II. MASKA:

III. LOUTKA:

Výsledky učení

Hlavní cíle předmětu:

Smyslem práce je především společné hledání, ve výsledku snad i pochopení místa a smyslu hmotného prvku jako nositele významu a sdělení v jednání - dramatu. Dále jde o základní uchopení a pochopení výtvarné kvality - estetické funkce v divadle a dramatu.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Přel. Milan Lukeš. Praha: Divadelní ústav, 2006. 208 s. Ed. Světové divadlo. Přel. z: On the Art of the Theatre. ISBN 80-7008-204-1.

ČAPEK, Josef. Umění přírodních národů. Praha: F. Borový, 1938. 324 s., XXXII s. obr. příl. Stezky, sv. 3.

DVOŘÁK, Jan V. Herectví s loutkou. Praha: IPOS, 1997. 88 s. 80-7068-069-5.

---. Zkuste to s námi. Ostrava: KKS, 1979. 32 s.

HEROLD, Erich. Africké masky. Praha: Odeon, 1970. 72 s. Umělecké poklady, sv. 9.

JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky. Skici z teorie loutkového divadla. Přel. Jana Pilátová, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. 288 s. Přel. z: Szkice z teorii teatru lalek. ISBN 80-902482-0-9.

KALVODOVÁ, Dana. Čínské divadlo. Praha: Panorama, 1992. 294 s. ISBN 80-7038-233-3.

KALVODOVÁ, Dana; ZBAVITEL, Dušan. Pod praporem krále nebes: (divadlo v Indii). Praha: Odeon, 1987. 320 s., 24 s. příl.

LÉVY-STRAUSS. Claude. Cesta masek. Přel. Zdeněk Justoň. Liberec: Dauphin; Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. 200 s. Přel. z: La voie des masques. ISBN 80-86019-22-5.

PTÁČKOVÁ, Věra (ed.). Loutky: Výběr článků ze zahraničních časopisů. Praha: Divadelní ústav, 1978. 114 s. 22 s. fot. příl. Scénografie 45.

RICHTER, Luděk. Od předmětu k loutce, od loutky k předmětu: O vzniku a možnostech výpovědi loutky a loutkou. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 1997. 56 s. ISBN 80-7068-097-0.

RÖDL, Otto; BEZDĚK, Zdeněk; KOLAFA, Jiří; KOVAŘÍČKOVÁ, Věra; LANDER, Richard. Loutkářství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 120 s. Ed. Učebnice odborných a středních odborných škol.

ŠECHTL, Josef; ŠECHTLOVÁ, Marie; MALÍK, Jan; DVOŘÁK, Jan V. Svět loutek. Hradec Králové: Kruh, 1978. 184 s.

TEUTEN, Timothy. A collector's guide to masks. Secaucus, NJ: Wellfleet, 1990. 96 s. ISBN 1-55521-543-2.

TOMÁNEK, Alois. Anatomický atlas loutky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 96 s.

UNION INTERNATIONALE DES MARIONNETTES (UNIMA) (ed.). Světové loutkářství: Současné loutkové divadlo slovem i obrazem. Praha: Orbis, 1966. 228 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány za aktivitu při cvičeních a seminářích a za samostatnou semestrální práci.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů