Příprava a realizace divadelní přehlídky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YPRE2 Z 2 22 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 34 až 44 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Týmová práce, práce na individuálních úkolech spojených s konáním přehlídky, následná reflexe a evaluace.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Struktura kurzu:

Doporučená nebo povinná literatura

Deník Dětské scény. Svitavy 2011-

Tvořivá dramatika. Vydává NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU. 1990-, roč. 1, č. 0-. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA. 3x ročně. ISSN 1211-8001 - hodnocení přehlídek

Hodnoticí metody a kritéria

Realizace divadelní přehlídky a její evaluace, sumarizace zkušeností pro další ročník - týmová práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů