Hra s předmětem a loutkou 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205XHPL2 zkouška 2 18 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 37 až 47 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

I. Uvedení do problematiky, některé základní pojmy a souvislosti:

II. Předmět jako výchozí materiál:

III. Vlastnosti předmětů a jejich využití v dramatické výchově:

IV. Přenášení významů na základě metafory a metonymie:

V. Dotváření předmětů pro divadelní využití:

VI. Oživování předmětů:

VII. Vytváření miniinscenací:

VIII. Základní přehled typů loutek a práce s nimi:

Výsledky učení

Cílem předmětu je rozvíjet citlivost studentů na vnímání možností metaforického a metonymického využití předmětů pro práci pedagoga dramatické výchovy (vlastností předmětů, přenášení významů, dotváření předmětů pro divadelní využití atd.). Předmět jako zástupná rekvizita, oživení předmětů, předmět jako jednoduchá loutka... Příprava vlastních etud, „miniinscenací“ s předměty. Práce s loutkou bude zaměřena na získání základních znalostí a návyků z loutkářské teorie a praxe.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti z oblasti hudební a výtvarné výchovy na úrovni absolventa střední školy. Základní estetické a divadelní cítění. Chuť experimentovat a „hrát si“.

Literatura

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 7., uprav. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008 [1984]. 28, 16, 218 s. ISBN 978-80-7068-217-3.

DVOŘÁK, Jan V. Herectví s loutkou. Praha: IPOS, 1997. 88 s. 80-7068-069-5.

---. Zkuste to s námi. Ostrava: KKS, 1979. 32 s.

JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky. Skici z teorie loutkového divadla. Přel. Jana Pilátová, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. 288 s. Přel. z: Szkice z teorii teatru lalek. ISBN 80-902482-0-9.

MAŠATOVÁ, Milada. Cesty k metafoře: Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 1996. 54 s. ISBN 80-85883-13-9.

---. Dramatika s loutkou: Metodický materiál literárně dramatického oboru ZUŠ pro potřeby členů STD a zájemců o tvořivou dramatiku. Olomouc: STD, regionální sekce při OKS Olomouc, 1991. 28 s. ISBN 80-85077-36-1.

---. O loutkovém divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika. 2000, roč. XI, č. 2, s. 1-4. ISSN 1211-8001.

OBRAZCOV, Sergej Vladimirovič. Herec s loutkou. Přel. Jan Malík. Praha: Československý Kompas, 1947. 160 s. Příručky Umělecké loutkové scény, sv. 1. Přel. z: ????? ? ?????? [1938].

RICHTER, Luděk. Od předmětu k loutce, od loutky k předmětu: O vzniku a možnostech výpovědi loutky a loutkou. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 1997. 56 s. ISBN 80-7068-097-0.

SOKOL, František (ed.). Svět loutkového divadla. Praha: Albatros, 1987. 360 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Předmět lze absolvovat buď ve 2., nebo ve 3. ročníku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů