Dramaturgická tvorba 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DVD4 ZK 8 4T česky letní

Garant předmětu

Jana KUDLÁČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana KUDLÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Znalosti a dovednosti, získané na bakalářském stupni studia dramaturgie, jsou dovršeny samostatnou tvůrčí prací studentů. Společně se studenty režie vybírají tituly a sestavují dramaturgický plán školního divadla Disk. Přitom musí nejen usilovat o vyjádření svého postoje k světu a divadlu, ale také zohledňovat limity, dané možnostmi hereckého obsazení a nutností zajistit kvalitní práci pro celý herecký ansámbl svých spolužáků. Procházejí výcvikem v podmínkách, které simulují provoz běžného profesionálního činoherního divadla. Přitom nepřestávají prohlubovat své vzdělanostní zázemí a schopnost reflexe divadelního představení, tak aby možnosti jejich budoucího profesionálního uplatnění byly co nejširší.

Významnou částí přípravy konkrétní inscenace je autorská, překladatelská nebo upravovatelská činnost studentů dramaturgie, vyrůstající z dramaturgicko-režijní koncepce, kterou tvoří společně se studenty režie. Stejně důležitá je analýza a reflexe celého procesu vzniku inscenace a jejího diváckého ohlasu, zachycená v písemné formě seminární a posléze diplomní práce.

  1. Tvorba dramaturgického plánu a dramaturgie jednotlivých titulů ve školním divadle Disk, které je modelem provozu profesionálního činoherního divadla.
  2. Literární příprava uváděného dramatického textu a všech souvisejících tiskovin.
  3. Písemná reflexe zkušebního procesu inscenace a jejího výsledku, včetně diváckých ohlasů na premiéře i o reprízách.

Forma studia

Semináře, příprava Diskových inscenací, písemná reflexe zkušebního procesu.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti oboru dramaturgie na úrovni úspěšně složené bakalářské zkoušky.

Obsah kurzu

Znalosti a dovednosti, získané na bakalářském stupni studia dramaturgie, jsou dovršeny samostatnou tvůrčí prací studentů. Společně se studenty režie vybírají tituly a sestavují dramaturgický plán školního divadla Disk. Přitom musí nejen usilovat o vyjádření svého postoje k světu a divadlu, ale také zohledňovat limity, dané možnostmi hereckého obsazení a nutností zajistit kvalitní práci pro celý herecký ansámbl svých spolužáků. Procházejí výcvikem v podmínkách, které simulují provoz běžného profesionálního činoherního divadla. Přitom nepřestávají prohlubovat své vzdělanostní zázemí a schopnost reflexe divadelního představení, tak aby možnosti jejich budoucího profesionálního uplatnění byly co nejširší.

Významnou částí přípravy konkrétní inscenace je autorská, překladatelská nebo upravovatelská činnost studentů dramaturgie, vyrůstající z dramaturgicko-režijní koncepce, kterou tvoří společně se studenty režie. Stejně důležitá je analýza a reflexe celého procesu vzniku inscenace a jejího diváckého ohlasu, zachycená v písemné formě seminární a posléze diplomní práce.

Probírané okruhy témat:

  1. Získávání informací o dramatických textech, spolupráce s divadelními agenturami, autory a překladateli.
  2. Hledání vhodných textů pro konkrétní tvůrčí tým a herecké obsazení.
  3. Sestavování dramaturgického plánu.
  4. Dramaturgická příprava konkrétního titulu, analýza, interpretace, tvorba dramaturgicko-režijní koncepce.
  5. Literární práce na konkrétním textu: krácení, revize překladu, úpravy, adaptace, dramatizace.
  6. Autorství a redakce všech tiskovin: propagačních materiálů, programu k inscenaci, informací pro tiskovou konferenci.
  7. Aktivní účast na zkouškách a představeních a jejich reflexe, dovršená písemným záznamem celého procesu.

Doporučená nebo povinná literatura

Roman Ingarden: O poznávání literárního díla, Praha 1967, ev. od téhož autora Umělecké dílo literární, Praha 1989

Jan Císař: Základy dramaturgie I, II

Jaroslav Vostrý: Činoherní klub 1965-1972, Praktická dramaturgie, Praha 1996

Miroslav Procházka: Znaky dramatu a divadla, Praha 1988

Milan Lukeš: Umění dramatu, Praha 1987

J. L. Styan: Prvky dramatu, Praha 1964

J. L. Styan: Černá komedie, Praha 1967

Peter Szondi: Teória modernej drámy, Bratislava 1969

Jiří Levý: Umění překladu, Praha 1963

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a průběžná prezentace dílčích tvůrčích úkolů, realizace klauzurního tvůrčího projektu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, včasné plnění dílčích tvůrčích úkolů, minimálně 70% účast. Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 70 % z posouzení dramaturgicko-režijní koncepce absolventského představení a jeho následné písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()
KUDLÁČKOVÁ J.
15:00–18:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–18:00 Jana KUDLÁČKOVÁ
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů