Teorie divadla a jeho složek 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TVM1 zápočet 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana SÍLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Systematická reflexe základních problémů a otázek spojených se vznikem a vývojem dramatického umění, analýza konkrétních příkladů ze současné jevištní praxe.

Forma studia

Semináře, vypracování otázek k magisterským zkouškám a jejich prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Teoretická i praktická znalost oboru na úrovni bakalářské zkoušky.

Obsah kurzu

Předmět kombinující přednášku a seminář rozvíjí znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu teorie divadla a dramatu na novém stupni, na kterém se zájem studentů soustřeďuje jednak k obecnějším otázkám, a na druhé straně k problematice jednotlivých oborů (teorie režie, teoretická dramaturgie, teorie herectví).

Osnovu předmětu tvoří otázky k magisterské zkoušce z historie a teorie jednotlivých oborů.

Otázky k magisterské zkoušce oboru režie činoherního divadla (1.část):

  1. Od Diderota k dnešku: vznik a vývoj evropské dramaturgie (v širším smyslu „myšlení o divadle“) s ohledem na vznik a vývoj moderní režie.
  2. Vznik a vývoj české dramaturgie s ohledem na vznik a vývoj české moderní režie (Kvapil, Hilar, E. F. Burian, Grossman a další: kde končí dramaturg a začíná režisér?).
  3. Vznik a proměny moderní evropské režie ve vztahu k vývoji dramaturgie (režiséři intelektuálové, režiséři aranžéři a herečtí režiséři; dvojí význam pojmu herecká režie).
  4. Vznik a proměny české moderní režie ve vztahu k dramaturgii a s ohledem na evropský kontext.
  5. Drama a divadelní (scénický) prostor: vznik, typy a proměny novověkého scénického umění a vývoj evropské scénografie.
  6. Vznik a proměny českého novodobého scénického umění a vývoj české scénografie.
  7. Drama, dramatické a dramatično s ohledem na problematiku vztahu estetické kategorie a pojmu historické poetiky (dramatičnost Dostojevského románů a lyričnost divadla E. F. Buriana).
  8. Časoprostor dramatu a časoprostor scénického díla se zřetelem ke specifickému časoprostoru různých žánrů a stylů.

Doporučená nebo povinná literatura

BRAUN, Kazimierz: Divadelní prostor, Praha 2001

BRECHT, Bertolt: Myšlenky, Praha 1958

BROCKET, Oscar G.:Dějiny divadla, Praha 1999:

BURIAN, E. F.: Zameťe jeviště, Praha 1936

BURIAN, E. F., Pražská dramaturgie 1937, Praha 1938

BURIAN, E. F., Pojďte, lidé, na divadla s železnýma kladivama, Praha 1940

CHALOUPKA, Adolf:. Česká divadelní dekorace, Praha 1939Honzl, J. „Prostorové problémy divadla“, Disk 17 (září 2006): 81–89

CÍSAŘ, Jan: „Od modernosti k modernosti po modernosti“, in: Sílo-vá, Z. (ed.) Generace a kontinuita, Praha 2009: 143–174BRECHT, Bertolt: Myšlenky, Praha 1958

Divadelní stroje a zázraky (Scénografie 3/78)

FOUCAULT, M.ichel:Myšlení vnějšku, Praha 2003

GAJDOŠ, Július: Od techniky dramatu ke scénologii, Praha 2005

GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka: Divadlo Thomase Ostermeiera. Cesta za novým realismem, Praha 2014

GÖTZ, František: Boj o český divadelní sloh, Praha 1934

HILAR, K. H. Divadelní promenády, Praha 1915: 99–106 /„Příklad Maxe Reinhardta, tvůrce scénického prostředí“/ a 107–112 /„Kontroversa o problému scénického prostředí“/

HILAR, K. H.:(Čtvrt století české činohry), Praha 1936

HILMERA, Jiří, ŠVÁCHA, Rostislav, NEŠLEHOVÁ, Mahulena: Vlastislav Hofman, Praha 2004

HILMERA, Jiří: František Tröster, Praha /DÚ/ 1989

HILMERA, Jiří: Scénická výprava na jevišti Národního divadla (1883–1900)

HYVNAR, Jan:. Francouzská divadelní reforma, Praha 1996

HYVNAR, Jan:. O českém dramatickém herectví 20. století, Praha 2008

Jan Grossman k českému divadlu 20. století, Studijní texty DAMU, Praha: NAMU 2021

JINDRA, Vladimír: Specifičnost scénografie (Scénografie 50–51), Praha /DÚ/ s. a.

Jindrová, Z. [VOSTRÝ, Jaroslav:] „Režisér a dramaturg“, in: O současné české režii 1 (České divadlo 6), Praha 1981

KLOUBSKÁ, Vlasta, V. et al. František Tröster: básník světla a prostoru = artist of light and space, Praha 2007

KOTTE, Andreas: Úvod do divadelní vědy (Úvod), Praha 2010

KOUŘIL, Miroslav: Divadelní prostor, Praha 1945

KRAUS, Karel: Divadlo ve službách dramatu, Praha 2001: 181–298 /„IV. Dvě šťastné příležitosti“: Jiří Frejka, Otomar Krejča/

LEHMANN, H.-T.: Postdramatické divadlo, Bratislava 2007

LUKEŠ, Milan: Umění dramatu, Praha 1987: 131–160 /„Čas a prostor“/

MAJOR, L., (ed.): Myšlení o divadle I, Praha 1993

PÁCL, Štěpán: Slovo v prostoru (scénické řešení a divácký prožitek dramatu), Praha 2015

PETŘÍČEK, Miroslav jr. (ed.): Myšlení o divadle II, Praha 1993

RADOK, Alfréd: „Patologie herectví“, Divadlo 1962, č. 1 (leden)? 23–34

RADOK, Alfréd: „Inscenační postupy Laterny magiky“, Divadlo, 1961, č. 7 (září): 525–534; doplněná verze „Zrod Laterny magiky a její inscenační postupy“ in Laterna magika. Sborník statí, FÚ, Praha 1968

RADOK, Alfréd: „Divadelní novověk“, Divadlo 1962, č. 9 (listopad): 27–33

RADOK, Alfréd: „Ladislav Vychodil a jeviště“, Divadlo 1963, č. 6 (červen): 14–29

ŠALDA, F. X.: „Dramatická poezie stará i nová“, in: (týž) O věcech divadelních, Praha 1987: 338–350

SCHERL, A.: ‘E. F. Burian – divadelník (1923–1941)’, in: Obst, M. / Scherl, A. K dějinám české divadelní avantgardy, Praha 1962

SGALLOVÁ, Květuše, KROUPA, Jiří: O umění básnickém a dramatickém (Antologie), Praha 1997

SRBA, Bořivoj: Poetické divadlo E. F. Buriana, Praha 1971

VEDRAL, Jan: Dramaturg, Větrné mlýny 2018

VEDRAL, Jan: Horizont události, Praha 3016

VEDRAL, Jan: Lámání Prosperovy hůlky, Pražská scéna 2021

VOJTĚCHOVSKÝ, Miroslav, VOSTRÝ, Jaroslav: Obraz a příběh (Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění), Praha 2008

VOSTRÝ, Jaroslav: „K divadelní podobě románu Zločin a trest“, in: (týž) Činoherní klub 1965–1972 (Dramaturgie v praxi), Praha 1996: 87–99

VOSTRÝ, Jaroslav: „Království a cesta k němu“, Disk 16 (červen 2006): 150–155

VOSTRÝ, Jaroslav: „Od podívané ke scénickému obrazu (Italský vynález scénografie a směry evropského divadla“, Disk 2 (prosinec 2002): 17–38 a Disk 3 (březen 2003): 21–44

VOSTRÝ, Jaroslav: „Scéna a sklep“, Disk 5 (září 2003): 6–16

VOSTRÝ, Jaroslav: O hercích a herectví, druhé, rozšířené vydání Praha 2014: 249–284 /„Herec a režisér“/

VOSTRÝ, Jaroslav: Režie je umění, Praha 2001 resp. 2009: 56–61 /Časoprostorové konsekvence jevištního obrazu/ a 99–102 /Časoprostorové napětí/

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénologie dramatu. (Úvahy a interpretace), Praha 2010

VOSTRÝ, Jaroslav: Stanislavského objev herecké kreativity, Praha 2018

ZICH, O. Estetika dramatického umění (Teoretická dramaturgie) [1931], Praha 1986,2019

Hodnoticí metody a kritéria

Ukončení zkouškou ověřující získané poznatky s ohledem na odevzdané úkoly zpracovávající alespoň jedno z témat ve formě souvislého výkladu (cca 3-5 ns), autoreflexe praktické jevištní činnosti.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
SÍLOVÁ Z.
15:00–16:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:00–16:30 Zuzana SÍLOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů