Inscenační tvorba 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ICD2 ZK 15 20 hodiny výuky týdně (45 minut), 195 až 270 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daria ULLRICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan NEBESKÝ, Daria ULLRICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prokazuje svou schopnost být tvůrčí individualitou a zároveň stmelujícím členem kolektivu.

Rozvíjení osobnostních tvůrčích předpokladů, koncepčního myšlení, argumentačních a komunikačních schopností a dalších dramaturgických dovedností.

Forma studia

Semináře, zkoušky, představení, písemná reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Profesionálně vybavená školní scéna, intenzivní spolupráce s katedrou scénografie, produkce, případně dalšími pracovišti.Spolupráce s výrobou, agenturami, médii. Externí spolupracovníci v návaznosti na typ připravované inscenace. Spolupráce s dalšími ročníky oboru herectví KČD a KALD.

Obsah kurzu

Realizace divadelního představení v rozsahu celovečerního díla. Student musí při své práci zohlednit individuální a společná témata spolutvůrců, kontext místa, doby, divadla. Přebírá zodpovědnost za literární prameny, týkající se tématu inscenace a kreativním způsobem je- jak v úvodu, tak v průběhu zkoušení užívá. Student dramaturgie jako nejbližší spolupracovník režiséra iniciuje hledání a formulaci tématu i tvaru, inspiruje a spoluvytváří tvůrčí atmosféru a ”ducha souboru”, reflektuje průběh zkoušení a umělecký výsledek. Zodpovídá za programový bulletin a ostatní propagační materiály

Výuka probíhá pod supervizí pedagogů hlavních oborů.

Doporučená nebo povinná literatura

Primární a sekundární literární, výtvarné a další (i dokumentární) prameny vztahující se ke konkrétní inscenaci, scénickému projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se umělecký výsledek absolventské inscenace a celkový průběh zkoušení, včetně písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K222
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NEBESKÝ J.
ULLRICHOVÁ D.

10:00–14:00
(paralelka 1)
Út
místnost K222
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NEBESKÝ J.
ULLRICHOVÁ D.

10:00–14:00
(paralelka 1)
St
místnost K222
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NEBESKÝ J.
ULLRICHOVÁ D.

10:00–14:00
(paralelka 1)
Čt
místnost K222
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NEBESKÝ J.
ULLRICHOVÁ D.

10:00–14:00
(paralelka 1)

místnost K222
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NEBESKÝ J.
ULLRICHOVÁ D.

10:00–14:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:00–14:00 Jan NEBESKÝ
Daria ULLRICHOVÁ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 10:00–14:00 Jan NEBESKÝ
Daria ULLRICHOVÁ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 10:00–14:00 Jan NEBESKÝ
Daria ULLRICHOVÁ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 10:00–14:00 Jan NEBESKÝ
Daria ULLRICHOVÁ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10:00–14:00 Jan NEBESKÝ
Daria ULLRICHOVÁ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů