Překladatelský seminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PRS2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana AUGUSTOVÁ, Jitka GORIAUX, Ladislav ŠENKÝŘÍK

Obsah

Seminář uvádí posluchače do problematiky překladu dramatického textu jakožto autonomní tvůrčí činnosti; snaží se posilovat vlastní jazykovou tvořivost a i cit pro potřeby jevištního provedení textu, vede k respektu vůči předloze, k hledání adekvátních stylových rovin ve vztahu k originálu.

Praktická část:Práce na vlastním překladu.

Výsledky učení

Vlastní překlad zvolené divadelní hry či její podstatné ucelené části.

Předpoklady a další požadavky

Je nutná minimálně maturitní znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština).

Literatura

Texty k překladu jsou vybírány s ohledem na jazykovou vybavenost posluchačů.

Dle potřeby může pedagog doporučovat další literaturu českou i zahraniční, eventuálně konkrétní překlady pro inspiraci. Literatura vztahující se ke hře, jejímu autorovi atd.

Základní literatura s překladatelskou tématikou:

Levý, J. Umění překladu, (1963), Ivo Železný, Praha, 1998.

Levý, J. České teorie překladu 1 a 2: Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře, Ivo Železný, Praha 2006

Krijtová, O. Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie), FF-UK, Praha, 1996.

Kufnerová, Z., Poláčková, M. (ed.) a kol., Překládání a čeština, H+H, Jinočany, 1994.

Mounin, G. Teoretické problémy překladu, Karolinum - nakladatelství UK, Praha, 1992.

Vilikovský, J. Překlad jako tvorba, Ivo Železný, Praha, 2002.

Hečko, B. Dobrodružství překladu, Ivo Železný, Praha, 2000.

Hrdlička, M. Literární překlad a komunikace, Nakladatelství ISV, Praha, 2003.

Hrala, M. (editor), Kapitoly z dějin českého překladu, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002

Josek, J. Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe), KANT pro Akademii múzických umění v Praze, Praha 2019

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K330
Učebna teoretických předmětů

(Karlova 26, Praha 1)

12:00–14:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:00–14:45 Učebna teoretických předmětů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů