Televizní adaptace divadelní inscenace 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TDD1 Z 1 3 hodiny výuky týdně (45 minut), -7 až -2 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Ondřej ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšíření kvalifikačních předpokladů, optimalizace možností uplatnění v praxi. Televizní a filmové technologie se stále častěji používají v současném divadle.

Forma studia

Semináře - příprava vlastního scénáře.

Předpoklady a další požadavky

Ukončení bakalářského stupně studia režie a dramaturgie.

Obsah kurzu

Předmět určený pro magisterský stupeň studia oborů režie a dramaturgie se zabývá komplexně problematikou přenosu divadelní inscenace v televizi - z hlediska historického vývoje, adaptace rozdílných žánrů a stylů, z technického hlediska, základů používání televizních prostředků - kamery, zvuku, střihu i z hlediska produkčního - organizace, financování, autorská práva, zkoušení, příprava, dokončovací práce, schvalování atd. Předmět je rozvržen na dva semestry: LS v 1. ročníku a ZS ve 2. ročníku. Úvodní semestr probíhá formou semináře a přednášek o historii televizních adaptací a o teorii a praxi přístupů k jednotlivým žánrům a stylům včetně jejich potřebné komparace. V závěru tohoto semestru si studenti připraví podrobný režijní scénář televizního přenosu, k čemuž musí zvládnout jak základy televizní techniky, tak i příslušnou dramaturgicko-produkčně-režijní přípravu. Druhý semestr je věnován více praxi, během které projdou pod vedením zkušeného režiséra celým procesem natáčení televizní inscenace.

Odborným garantem je Ondřej Šrámek, který dle potřeby spolupracuje s režiséry se zkušenostmi v tomto oboru - Polesný, Věrčák, Pokorný, Weigl.

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Svačina: Televize zve do divadla

Televizní tvorba 1985, č. 3, ČST Praha

Jan Roubal: Hledání jména

(K problematice televizních převodů divadelní inscenace.)

Kontext(y) II. Sborník katedry teorie a dějin dramatických umění Litteraria-Theatralia-Cinematographica. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000

Jan Roubal: Pár teoretických poznámek a tezí k audiovizuálním médiím jako paměti divadla

In: Kontext(y) I. Sborník katedry teorie a dějin dramatických umění Litteraria-Theatralia-Cinematographica. Olomouc, Univerzita Palackého, 1999

Roubal Jan: Co s ním? Audiovizuální obraz divadla. Svědectví a legenda? Divadlo ve filmu a televizi III. Univerzita Palackého Olomouc 2002

Karvaš Peter: Reštrukturácia umeleckých potrieb a prameny dramatických umění, Bratislava 1982, Výzkumný ústav kultúry v Bratislavě

Landisch Eduard: Dramatická televizní tvorba. Televizní postupy z hlediska hlavního kameramana. AMU, FAMU, SPN 1988

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů