Dramaturgická tvorba 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DVD1 zkouška 8 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 164 až 204 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan ŠOTEK

Obsah

Náplní předmětu Dramatická tvorba jsou průběžné dvě linie úkolů, úkoly tvůrčí a úkoly koncepční. Předmět je věnován vlastní autorské tvorbě (původní hra, překlad, adaptace, dramatizace) a rozvíjení koncepčních, specificky dramaturgických schopností: předpoklady a principy tvorby dramaturgického plánu, analýza, výklad a interpretace, tvorba dramaturgicko-režijní koncepce, posléze iniciace a reflexe procesu zkoušení a reflexe inscenace. Nedílnou součástí je i sledování současných divadelních trendů, v návaznosti na předmět Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře. V seminářích předmětu Dramaturgická tvorba student rozvíjí a prokazuje svou schopnost odhalit a pojmenovat dramatickou potencionalitu nových původních dramatických textů (i s ohledem na budoucí dramaturgický plán KČD v Disku).

Výsledky učení

Student rozvíjí dramaturgické schopnosti a dovednosti, profiluje osobitý typ svého dramaturgického talentu – autorsko-tvůrčí, koncepční, analyticko- kritický, manažerský.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti oboru dramaturgie na úrovni úspěšně složené bakalářské zkoušky.

Literatura

Aristoteles: Poetika, Praha 1993

Brecht, B.: Myšlenky, Praha 1958

Brecht, B.: Kupování mosazi, Brno 2009

Brook, P.: Prázdný prostor, Praha 1988

Císař, J. Česká divadelní traduce: mýtus, nebo skutečnost?, KANT pro AMU v Praze, 2011

Císař, J.: Člověk v situaci, NAMU 2016

Diderot, D.: “Rozhovory o nemanželském synovi”, in: Diderot o divadle, Praha 1950

Dramaturgie pro jednadvacáté století, Akademie múzických umění, divadelní fakulta, Praha 2013

Figal, G.: Hermeneutická svoboda, Praha 1994

Fischer-Lichte, E.: Estetika performativy, Mníšek pod Brdy 2011

Gadamer, H. G.: Aktualita krásného, Bratislava 1995

Gajdoš, J. Od techniky dramatu ke scénologii, NAMU,Praha 2005

Goriaux Pelechová J., Divadlo Thomase Ostermeiera, KANT pro AMU v Praze, Praha 2014

Grossman, J.: Analýzy, Praha 1991

Grossman, J. Texty o divadle 1–6, Divadelní ústav, Praha 1999–2001

1-6, Praha 2000

Jan Grossman k českému divadlu 20. století, NAMU, Praha2021

Hilský, M.: Shakespeare a jeviště svět, Academia 2010

Klíma, M.: O dramaturgii, NAMU 2016

Kotte, A. Divadelní věda. Úvod, KANT pro AMU v Praze, Praha 2010

Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu, Praha 2001

Lehmamm, H. T.: Postdramatické divadlo, Bratislava 2007

Lukeš, M.: Umění dramatu, Praha 1988

Lukeš, M.: Mezi karnevalem a snem, Praha 2004

Lyotard, J. F.: O postmodernismu, Praha 1998

Petříček, M. : Filosofie en noir, Praha 2018

Rezek, P.: Tělo, věc a skutečnost, Praha 2010

Ricouer, P.: Čas a vyprávění, Praha 2000

Ullrichová, D.: O interpretaci a analýze dramatického textu, studijní opory, KČD 2021

Tairov, A. Odpoutané divadlo, Akademie múzických umění v Praze 2005

Vedral, J. Dramaturg, Větrné mlýny 2018

Vedral, J.: Horizont událostí (Dramaturgie řádu, postdramaturgie chaosu), Praha 2021

Vedral, J. Lámání Prosperovy hůlky: K praktické dramaturgii, Pražská scéna, Praha 2021

Vostrý, J. Činoherní klub 1965–1972: Dramaturgie v praxi, Praha 1996

Vostrý, J.: Obraz a příběh: scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, KANT pro AMU v Praze, Praha 2008

Vostrý, J.: Scénologie dramatu, KANT pro AMU v Praze, Praha 2010

Vostrý, J.: Scénování v době všeobecné scénovanosti, KANT pro AMU v Praze, Praha 2012

Vostrý, J. Scénování a umění, KANT pro AMU v Praze, Praha 2020

Vostrý, J., Plešák, M. (eds.) Problém Brecht I. U nás, II. Jinde, KANT pro AMU v Praze, Praha 2021

Vostrý, J., Sílová, Z. České drama a český hrdina, KANT pro AMU v Praze, Praha 2017

Zich, O.: Estetika dramatického umění, NAMU, Praha 2019

Publikace edice DISK (www.edicedisk.amu.cz) a Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU, editované J. Vostrým, M. Šotkem a Z. Sílovou

Studijní opory vytvořené pedagogy KČD, dostupné na https://www.damu.cz/katedry-programy/katedra-cinoherniho-divadla/pro-studenty/studijni-materialy/

Pedagogem předmětu je průběžně zadávána další literatura vztahující se konkrétním úkolům

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a průběžná prezentace dílčích tvůrčích úkolů, příprava absolventské inscenace.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, minimálně 70% účast. Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 70 % z posouzení dramaturgicko-režijní koncepce absolventského představení a jeho následné písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost K330
Učebna teoretických předmětů

(Karlova 26, Praha 1)
ŠOTEK M.
15:00–18:00
(paralelka 1)
místnost K225
Učebna - teoretické předměty

(Karlova 26, Praha 1)
ŠOTEK M.
15:00–18:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–18:00 Milan ŠOTEK Učebna teoretických předmětů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 15:00–18:00 Milan ŠOTEK Učebna - teoretické předměty
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů