Překladatelský seminář 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PRS3 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana AUGUSTOVÁ, Jitka GORIAUX, Ladislav ŠENKYŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vlastní překlad zvolené divadelní hry či její podstatné ucelené části.

Forma studia

Samostatná práce na překladu, hledání stylistických variant, řešení překladatelských problémů (konfrontace kultury výchozí a cílové), řešení otázek dramaturgických.

Předpoklady a další požadavky

Znalost cizího jazyka, orientace v cizojazyčné dramatické tvorbě.

Obsah kurzu

Seminář uvádí posluchače do problematiky překladu dramatického textu jakožto autonomní tvůrčí činnosti; snaží se posilovat vlastní jazykovou tvořivost a i cit pro potřeby jevištního provedení textu, vede k respektu vůči předloze, k hledání adekvátních stylových rovin ve vztahu k originálu.

Praktická část: Práce na vlastním překladu.

Doporučená nebo povinná literatura

Primární a sekundární literární, výtvarné a další (i dokumentární) prameny vztahující se ke konkrétní inscenaci, scénickému projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů