Oborová praxe 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ORD2 Z 4 česky letní

Garant předmětu

Jana KUDLÁČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana KUDLÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s provozem a uměleckou praxí profesionálního divadla.

Forma studia

Příprava a nazkoušení inscenace v profesionálním divadle.

Předpoklady a další požadavky

Domluvená samostatná režie nebo dramaturgie inscenace v profesionálním divadle, popř. asistentura či práce na textu, překladu nebo úpravě dramatického textu.

Obsah kurzu

Oborová praxe je určena k získání praktických zkušeností studenta v podmínkách profesionálního divadla.

Student připravuje a nastuduje samostatnou inscenaci jako režisér nebo dramaturg, popř. se na ní podílí jako asistent či lektor dramaturgie.

Seznámí se s konkrétní praxí, nejen po stránce umělecké, ale i provozně technické.

Doporučená nebo povinná literatura

Konkrétní dramatický text a veškerá doprovodná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se umělecký výsledek připravované a nastudované inscenace a průběh jejího nazkoušení.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů