Magisterský diplomový seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201MDD1 Z 2 česky letní

Garant předmětu

Daria ULLRICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daria ULLRICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem předmětu by měla být dokončená magisterská práce.

Forma studia

Pravidelné konzultace nad textem magisterské práce.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost samostatné reflexe vlastního uměleckého výkonu, orientace v teoretické literatuře, schopnost zpracovat kritické připomínky konzultanta a především vyjádření vlastního postoje a názoru.

Obsah kurzu

Konzultace k diplomové magisterské práci, spočívající v orientaci v odborné literatuře k zvolenému tématu, rady a kritické připomínky k jednotlivým fázím práce. Dohled na celkovou kompozici diplomové práce, stylistickou úroveň a grafické uspořádání. Celý proces je dovršen schválením diplomové práce a doporučením k jejímu projednání.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučenou literaturu navrhne určený konzultant v závislosti na zvoleném tématu magisterské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena bude průběžná aktivita studenta a toto hledisko bude podstatně ovlivňovat výslednou klasifikaci diplomové práce při státní magisterské zkoušce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů