Zjednodušený studijní plán Režie činoherního divadla (M.A.)

Katedra činoherního divadla

Studijní program: Režie činoherního divadla

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
201DMG1 Divadelní management 1 Z 1
201RMR1 Režijní tvorba 1 ZK 5
201SRR1 Scénická tvorba 1 ZK 14
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
201DMG2 Divadelní management 2 ZK 2
201ICR1 Inscenační tvorba 1 ZK 17
201OOR1 Oborová praxe 1 Z 4
201RMR2 Režijní tvorba 2 ZK 5
201RRM1 Ročníkový kurz KČD 1 Z 1
201TVR1 Televizní adaptace divadelní inscenace 1 Z 1
201VTZ2 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 35

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201ICR2 Inscenační tvorba 2 ZK 17
201RMR3 Režijní tvorba 3 ZK 5
201TVR2 Televizní adaptace divadelní inscenace 2 Z 2
201TVM1 Teorie divadla a jeho složek 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201ICR3 Inscenační tvorba 3 ZK 17
201MDR1 Magisterský diplomový seminář 1 Z 2
201OOR2 Oborová praxe 2 Z 4
201RMR4 Režijní tvorba 4 ZK 5
201RRM2 Ročníkový kurz KČD 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60