Oborová praxe 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201OOR2 Z 4 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jana KUDLÁČKOVÁ, Tomáš PAVELKA, Tomáš TÖPFER, Jan VEDRAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana KUDLÁČKOVÁ, Tomáš PAVELKA, Tomáš TÖPFER, Jan VEDRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je seznámení s provozem a uměleckou praxí profesionálního divadla. Student získané zkušenosti systematicky reflektuje v písemné seminární práci.

Forma studia

Příprava a nazkoušení inscenace v profesionálním divadle.

Předpoklady a další požadavky

Domluvená samostatná režie nebo dramaturgie inscenace v profesionálním divadle, popř. asistentura či práce na textu, překladu nebo úpravě dramatického textu.

Obsah kurzu

Oborová praxe je určena k získání praktických zkušeností studenta v podmínkách profesionálního divadla. Student zpravidla absolvuje oborovou praxi v profesionálním divadle jako asistent režiséra, případně jako režisér a prochází celým procesem přípravy inscenace od tvorby režijně-dramaturgické koncepce, přes zkoušky až ke konečné scénické realizaci.

V průběhu oborové praxe se student při zkoušení dané inscenace seznamuje s jednotlivými fázemi zkušebního procesu nejen po stránce umělecké, ale i provozně technické a poznává základní principy organizace a řízení provozu profesionálního divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Konkrétní dramatický text a veškerá doprovodná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se umělecký výsledek připravované a nastudované inscenace a průběh jejího nazkoušení.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů