Oborová praxe 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201OOR2 Z 4 česky zimní i letní

Garant předmětu

Daria ULLRICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan NEBESKÝ, Daria ULLRICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je seznámení s provozem a uměleckou praxí profesionálního divadla. Student získané zkušenosti systematicky reflektuje v písemné seminární práci.

Forma studia

Příprava a nazkoušení inscenace v profesionálním divadle.

Předpoklady a další požadavky

Domluvená samostatná režie nebo dramaturgie inscenace v profesionálním divadle, popř. asistentura či práce na textu, překladu nebo úpravě dramatického textu.

Obsah kurzu

Oborová praxe je určena k získání praktických zkušeností studenta v podmínkách profesionálního divadla. Student zpravidla absolvuje oborovou praxi v profesionálním divadle jako asistent režiséra, případně jako režisér a prochází celým procesem přípravy inscenace od tvorby režijně-dramaturgické koncepce, přes zkoušky až ke konečné scénické realizaci.

V průběhu oborové praxe se student při zkoušení dané inscenace seznamuje s jednotlivými fázemi zkušebního procesu nejen po stránce umělecké, ale i provozně technické a poznává základní principy organizace a řízení provozu profesionálního divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Konkrétní dramatický text a veškerá doprovodná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se umělecký výsledek připravované a nastudované inscenace a průběh jejího nazkoušení.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů