Scénická tvorba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201SRR1 ZK 14 8T česky zimní

Garant předmětu

Jan BURIAN, Jakub KORČÁK, Jana KUDLÁČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BURIAN, Jakub KORČÁK, Jana KUDLÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit se s postupy současného dramatu, posilovat tvůrčí sebevědomí, otevřít fantazii a vzájemnou inspiraci, vést k tvůrčí odvaze.

Forma studia

Samostatná inscenace s dohledem pedagogů hlavních oborů.

Předpoklady a další požadavky

Externí spolupracovníci s ohledem na volená témata.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na praktické ověřování získaných znalostí a rozvíjení potřebných dovedností z bakalářského studia při vzájemné spolupráci studentů režie, dramaturgie, herectví a scénografie na inscenačních úkolech. V posledním bloku scénické tvorby před přechodem do simulovaných podmínek školního divadla je posluchač veden k maximálnímu uvolnění fantazie vycházející z jeho vlastního svébytného a individuálního vidění světa. Důraz je kladen na práci s co nejinspirativnějším materiálem divadelním i mimodivadelním. Práce se soudobým textem napomáhá pochopení divadelních postupů druhé poloviny 20. století a počátku tohoto století, kde výpověď o světě často vychází z potlačeného významu aktivního lidského jednání a poukazuje k pocitu hodnotové vyprázdněnosti současnosti.

Nejdůježitější probírané okruhy látky:

  1. Osobní téma.
  2. Soudobá dramatická literatura v kontextu osobního postoje.
  3. Od intuice k divadelní představě.
  4. Forma jako téma.
  5. Vyprázdněné jednání a jeho divadelní konkretizace.
  6. Nahodilé a logicky nesouvisející a jeho význam v divadelním tvaru.
  7. Asociace, volná inspirace, dekompozice, uvolněná a otevřená struktura.
  8. Improvizace jako zkušební metoda.

Doporučená nebo povinná literatura

Brockett, Oscar G.; Hildy, Franklin J. - History of the theatre [2008]

Pavis, Patrice - Dictionary of the theatre

Císař, Jan: The History of Czech Theater: a Survey (2010)

Artaud, Antonin - The theater and its double

Bakhtin, M. M. - The dialogic imagination: four essays

Barba, Eugenio - The paper canoe: a guide to theatre anthropology

Bentley, Eric - The Life of the Drama

Bentley, Eric - The Theory of the Modern Stage: an introduction to modern theatre and drama

Bowlt, J.E. - Russian art of avant-garde: theory and criticism: 1902 - 1934

Brandon, James R. (ed.) - The Cambridge Guide to Asian Theatre

Braun, Edward - Meyerhold: a revolution in theatre

Brook, Peter - The Empty Space [1996]

Burian, Jarka - Leading creators of twentieth-century Czech theatre

Clurman, Harold - The naked image: observations on the modern theatre

Craig, Edward Gordon - On the art of the theatre [2009]

Evans, Mark - Jacques Copeau

Fencl, Otakar - The Czechoslovak theatre today

Fischer-Lichte, Erika - Theatre, sacrifice, ritual: exploring forms of political theatre

Gassner, John - A Treasury of the theatre: from Henrik Ibsen to Arthur Miller: rev. ed. for colleges

Gassner, John - The theatre in our times: a survey of the men, materials and movements in the modern theatre

Gassner, John; Allen, Ralph G. - Theatre and Drama in the Making

Goldberg, Rose Lee - Performance art: from futurism to the present [2001]

Grotowski, Jerzy - Towards a poor theatre

Hazlitt, William - A view of the English stage: or a series of dramatic criticism (1906)

Hüsken, Wim and Eisenbichler, Konrad (ed.) - Carnival and the carnivalesque: the fool, the reformer, the wildman, and others in early modern theatre

Innes, Christopher - Avant Garde Theatre: 1892 - 1992

Kaye, Nick - Postmodernism and performance

Kaye, Nick - Site-specific art: performance, place and documentation

Kazda, Jaromír - A Guide to the history of czech theatre

Komissarževskij, B. - Moscow theatres

Kuhns, David F. - German expressionist theatre: the actor and the stage

Lawson, Joan - Mime: the theory and practice of expressive gesture with a description of its historical developtmen

Mamet, David Alan - Three uses of the knife: on the nature and purpose of drama

Miholová, Kateřina - Ubu the King: Jarry & Grossman & Fára. Theatre on the Balustrade, 1964-1968. An Interactive Reconstruction

Miller, Judith G. - Ariane Mnouchkine

Morash, Chris - A history of Irish theatre: 1601-2000

Nicoll, Allardyce - World Drama from Aeschylus to Anouilh

Quinn, Michael L. - The Semiotic stage: prague school theatre theory

Ridout, Nicholas; Kelleher, Joe - Contemporary theatres in Europe: a critical companion

Robb, David - Clowns, fools and picaros: popular forms in theatre, fiction and film

Roberts, Philip - The Royal Court Theatre and the Modern Stage

Roose-Evans, James - Experimental theatre from Stanislavsky to Peter Brook

Savarese, Nicola; Barba, Eugenio (ed.) - A Dictionary of theatre anthropology: the secret art of the performer. Second edition

Scott, A. C. - The classical theatre of China

Sierz, Aleks - The theatre of Martin Crimp

Southern, Richard - The Seven Ages of the Theater

Southern, Richard - The staging of plays before Shakespeare

Stanton, Sarah; Banham, Martin - The Cambridge Paperback Guide to Theatre

Steiner, George - The Death of tragedy

The theatre of the Bauhaus [1996]

Wilmeth, Don B. - The Cambridge Guide to American Theatre

Hodnoticí metody a kritéria

Rozhodujícím hlediskem hodnocení je umělecký výsledek představení na klauzurních zkouškách. Přihlíží se však k celému průběhu nastudování inscenace.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()

15:00–18:00
(paralelka 1)
St
Čt

místnost
()

15:00–18:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:00–18:00
paralelka 1
15:00–18:00
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů