Scénická tvorba 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201SRR1 zkouška 14 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 278 až 348 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Milan SCHEJBAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan SCHEJBAL, Milan ŠOTEK

Obsah

Předmět zaměřený na praktické ověřování získaných znalostí a rozvíjení potřebných dovedností z bakalářského studia při vzájemné spolupráci studentů režie, dramaturgie, herectví a scénografie na inscenačních úkolech. V posledním bloku scénické tvorby před přechodem do simulovaných podmínek školního divadla je posluchač veden k maximálnímu uvolnění fantazie vycházející z jeho vlastního svébytného a individuálního vidění světa. Důraz je kladen na práci s co nejinspirativnějším materiálem divadelním i mimodivadelním. Práce se soudobým textem napomáhá pochopení divadelních postupů druhé poloviny 20. století a počátku tohoto století, kde výpověď o světě často vychází z potlačeného významu aktivního lidského jednání a poukazuje k pocitu hodnotové vyprázdněnosti současnosti.

Nejdůježitější probírané okruhy látky:

  1. Osobní téma.
  2. Soudobá dramatická literatura v kontextu osobního postoje.
  3. Od intuice k divadelní představě.
  4. Forma jako téma.
  5. Vyprázdněné jednání a jeho divadelní konkretizace.
  6. Nahodilé a logicky nesouvisející a jeho význam v divadelním tvaru.
  7. Asociace, volná inspirace, dekompozice, uvolněná a otevřená struktura.
  8. Improvizace jako zkušební metoda.

Výsledky učení

Seznámit se s postupy současného dramatu, posilovat tvůrčí sebevědomí, otevřít fantazii a vzájemnou inspiraci, vést k tvůrčí odvaze.

Předpoklady a další požadavky

Externí spolupracovníci s ohledem na volená témata.

Literatura

Literatura a další studijní materiály včetně výtvarných, hudebních apod. jsou zadávány individuálně na základě přípravy scénického projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozhodujícím hlediskem hodnocení je umělecký výsledek představení na klauzurních zkouškách. Přihlíží se však k celému průběhu nastudování inscenace.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K332
Herecká zkušebna

(Karlova 26, Praha 1)
SCHEJBAL M.
ŠOTEK M.

15:00–18:00
(paralelka 1)
místnost K326
Herecká zkušebna

(Karlova 26, Praha 1)
SCHEJBAL M.
ŠOTEK M.

15:00–18:00
(paralelka 1)
Út
St
místnost K332
Herecká zkušebna

(Karlova 26, Praha 1)
SCHEJBAL M.
ŠOTEK M.

15:00–18:00
(paralelka 1)
místnost K326
Herecká zkušebna

(Karlova 26, Praha 1)
SCHEJBAL M.
ŠOTEK M.

15:00–18:00
(paralelka 1)
Čt

místnost K332
Herecká zkušebna

(Karlova 26, Praha 1)
SCHEJBAL M.
ŠOTEK M.

15:00–18:00
(paralelka 1)
místnost K326
Herecká zkušebna

(Karlova 26, Praha 1)
SCHEJBAL M.
ŠOTEK M.

15:00–18:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–18:00 Milan SCHEJBAL
Milan ŠOTEK
Herecká zkušebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Po 15:00–18:00 Milan SCHEJBAL
Milan ŠOTEK
Herecká zkušebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 15:00–18:00 Milan SCHEJBAL
Milan ŠOTEK
Herecká zkušebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 15:00–18:00 Milan SCHEJBAL
Milan ŠOTEK
Herecká zkušebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
15:00–18:00 Milan SCHEJBAL
Milan ŠOTEK
Herecká zkušebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
15:00–18:00 Milan SCHEJBAL
Milan ŠOTEK
Herecká zkušebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů