Ročníkový kurz KČD 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RRM2 Z 1 16 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daria ULLRICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daria ULLRICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hodnocení:

  1. kolektivní;
  2. individuální.

Forma studia

Několikadenní kurz.

Předpoklady a další požadavky

Soustředění ve sportovním a výcvikovém středisku AMU v Poněšicích.

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Analýza splnění vytčených cílů.
  2. Zhodnocení probraných tématických okruhů.
  3. Reflexe metodických postupů.

Sylabus:

Pedagogové hlavních oborů vyhodnotí práci studentů během akademického roku. Jednak v přítomnosti všech studentů, kdy bude reflektována kolektivní souhra, úroveň spolupráce a kázně, jednak s každým studentem individuálně, kdy budou podrobně reflektovány jeho umělecké výkony a způsob práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura je zadávána pedagogy hlavních oborů podle potřeb zvolených tématických okruhů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a zvládnutí přidělených úkolů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů