Režijní tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RMR2 zkouška 5 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jakub KORČÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan SCHEJBAL

Obsah

Předmět je zaměřen na zvládnutí celistvého jevištního tvaru v podmínkách profesionálního divadla. Náplň studia je v odpovídající míře určována přípravou, průběžným zobecňováním a reflexí práce na inscenacích v předmětu Inscenační praxe. Probírá tyto okruhy látky:

  1. Úvod do komplexní přípravy inscenace.
  2. Výběr předlohy.
  3. Inscenační záměr.
  4. Dramaturgicko-režijní koncepce.
  5. Výběr spolupracovníků a koncepce inscenace.
  6. Produkční příprava.
  7. Příprava zkušebního procesu.

V rámci přípravy inscenace a vzájemného tvůrčího dialogu dochází student student pod odborným pedagogickým vedením ke složitějším možnostem interpretace i komplikovanější kombinaci scénických prvků při utváření mizanscén v rámci celistvého scénického tvaru. Podstatnou součástí výuky je nutnost tvořit s ostatními a dokázat je inspirovat a být jimi inspirován. Důležité je tu samostatné rozhodování vyvěrající ze schopnosti naslouchat, polemizovat a přesvědčovat. Student tu činí podstatné kroky při nalézání vlastní tvůrčí metody neomezující se jen na vlastní schopnosti, ale využívající talentu a schopností spolutvůrců.

Výsledky učení

Student musí prokázat schopnost vybrat předlohu z hlediska osobního tématu, posoudit její realizovatelnost z hlediska inscenačního záměru - obsazení, prostoru, poptávky, výrobních a finančních možností, reprízovosti, dlouhodobých a krátkodobých cílů. Pro hodnocení je rozhodující, zda posluchač dokáže vlastní uměleckou koncepci připravit pro realizaci v konkrétních podmínkách s konkrétními spolupracovníky, aniž by opustil vlastní nároky a představy o budoucím obsahu i tvaru inscenace.

Předpoklady a další požadavky

Intenzivní spolupráce s posluchači KS, KALD, KP a dalšími externími spolupracovníky v návaznosti na konkrétním úkolu.

Literatura

ARTAUD, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec, Herrman a synové, 1991

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola: Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců, Divadelní ústav, Lidové noviny, Praha, 2000

BRECHT, Bertolt: Myšlenky, Československý spisovatel, Praha, 1958

BROCKETT, Oscar G.: Dějiny divadla, Nakladatelství Lidové noviny, Institut umění - Divadelní ústav, Praha 2008

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987, Nakladatelství Studia Ypsilon, Praha, 1996

BROOK, Peter: Prázdný prostor, Panorama, Praha, 1988

BURIAN, E. F. Zameťe jeviště, Praha 1936

BURIAN, E. F. Pražská dramaturgie 1937, Praha 1938

BURIAN, E. F. Pojďte, lidé, na divadla s železnýma kladivama, Praha 1940

CÍSAŘ, Jan: Člověk v situaci, NAMU, Praha, 2016

ČECHOV, Michail: Hercova cesta, KANT, Praha, 2017

DONELLAN, Declan: Herec a jeho cíl, Brkola, Praha, 2007

EFROS, A. Divadlo má láska, Praha 1980

FISCHER -LICHTE, Erika: Estetika performativity, Mníšek pod Brdy, 2011

GAJDOŠ, J. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci, KANT 2010

GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka: Divadlo Thomase Ostermeiera, KANT, Praha, 2015

Jan Grossman k českému divadlu 20. století, NAMU, Praha, 2021

GROSSMAN, Jan: Texty o divadle 1–6, Pražská scéna, Praha,1999–2001

GROTOWSKI, Jerzy: Od chudého divadla k divadlu pramenů, Praha 1981

GROTOWSKI, Jerzy: Divadlo a rituál. Bratislava 1999.

GROTOWSKI, Jerzy: Texty I.-III. Praha 1990.

HYVNAR, Jan: O českém dramatickém herectví 20. století, KANT, Praha 2009

HYVNAR, Jan: Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století: KANT, Praha, 2011

JOHNSTONE, Keith: IMPRO: Improvizace a divadlo, NAMU, Praha, 2014.

KORČÁK, Jakub: Průsečíky okamžiku. Řád a intuice v režijní tvorbě, studijní opora AMU, divadelní fakulta, katedra činoherního divadla (zde i další literatura)

KRAUS, Karel: Divadlo ve službách dramatu: Institut umění - Divadelní ústav, Praha 2001

KREJČA, O. Divadlo jsou herci, NAMU, Praha 2011

LEHMANN, Hans Thies. Postdramatické divadlo. Divadelný ústav, Bratislava, 2007.

MEJERCHOLD Vsevolod Emiljevič: Přestavba divadla: úvahy o moderním divadle a jeho funkci, Praha 1946

PÁCL, Š. Slovo v prostoru (scénické řešení a divácký prožitek dramatu),KANT, Praha 2015

PAVIS, Patrice: Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů, Divadelní ústav, Praha 2003

RADOK, A. „Patologie herectví“, Divadlo 1962, č. 1 (leden)? 23–34

RADOK, A. „Inscenační postupy Laterny magiky“, Divadlo, 1961, č. 7 (září): 525–534; doplněná verze „Zrod Laterny magiky a její inscenační postupy“ in Laterna magika. Sborník statí, FÚ, Praha 1968

RADOK, A. „Divadelní novověk“, Divadlo 1962, č. 9 (listopad): 27–33

RADOK, A. „Ladislav Vychodil a jeviště“, Divadlo 1963, č. 6 (červen): 14–29

TAIROV Alexander: Odpoutané divadlo, Zápisky režiséra, Praha 1927, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2005

VOSTRY, Jaroslav: Činoherní klub 1965–1972. Dramaturgie v praxi, Praha 1996

VOSTRÝ, Jaroslav: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1987

VOSTRÝ, Jaroslav: Obraz a příběh: scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, KANT, Praha, 2008

VOSTRÝ, Jaroslav: O hercích a herectví: druhé, rozšířené vydání, KANT, Praha, 2014

VOSTRÝ, Jaroslav: Předpoklady hereckého projevu, NAMU, Praha, 2021

VOSTRÝ, Jaroslav: Režie je umění, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Praha, 2009

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování a umění, KANT, Praha, 2020

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování v době všeobecné scénovanosti (Úvod do scénologie), KANT Praha, 2012

ZICH, Otakar: Estetika dramatického umění, AMU, Praha, 2019

Sekundární literatura je zadávána individuálně na základě přípravy scénického projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se vypracování režijní knihy a vypracování dramaturgicko-režijní koncepce inscenace. Předpokládá se aktivní účast na seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()
SCHEJBAL M.
15:00–18:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–18:00 Milan SCHEJBAL
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů