Režijní tvorba 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RMR4 ZK 5 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš PAVELKA, Jan VEDRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student musí prokázat schopnost vybrat předlohu z hlediska osobního tématu, posoudit její realizovatelnost z hlediska inscenačního záměru - obsazení, prostoru, poptávky, výrobních a finančních možností, reprízovosti, dlouhodobých a krátkodobých cílů. Pro hodnocení je rozhodující, zda posluchač dokáže vlastní uměleckou koncepci připravit pro realizaci v konkrétních podmínkách s konkrétními spolupracovníky, aniž by opustil vlastní nároky a představy o budoucím obsahu i tvaru inscenace.

Forma studia

Semináře, vypracování režijní knihy a dramaturgicko-režijní koncepce připravované inscenace.

Předpoklady a další požadavky

Intenzivní spolupráce s posluchači KS, KALD, KP a dalšími externími spolupracovníky v návaznosti na konkrétním úkolu.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na zvládnutí celistvého jevištního tvaru v podmínkách profesionálního divadla. Náplň studia je v odpovídající míře určována přípravou, průběžným zobecňováním a reflexí práce na inscenacích v předmětech Scénická tvorba a Inscenační praxe. Probírá tyto okruhy látky:

  1. Úvod do komplexní přípravy inscenace.
  2. Výběr předlohy.
  3. Inscenační záměr.
  4. Dramaturgicko-režijní koncepce.
  5. Výběr spolupracovníků a koncepce inscenace.
  6. Produkční příprava.
  7. Příprava zkušebního procesu.

Student se pod odborným pedagogickým vedením seznamuje s možnostmi složitější interpretace, stylizace i komplikovanější kombinace scénických prvků při tvorbě mizanscén v rámci celistvého scénického tvaru realizovaného v podmínkách profesionálního divadla. Podstatnou součástí výuky je nutnost tvořit s ostatními a dokázat je inspirovat a být jimi inspirován. Důležité je tu samostatné rozhodování vyvěrající ze schopnosti naslouchat, polemizovat a přesvědčovat. Student tu činí podstatné kroky při nalézání vlastní tvůrčí metody neomezující se jen na vlastní schopnosti, ale využívající talentu a schopností spolutvůrců.

Doporučená nebo povinná literatura

ARTAUD, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec, Herrman a synové, 1991

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola: Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců, Divadelní ústav, Lidové noviny, Praha, 2000

BRECHT, Bertlot: Myšlenky, Československý spisovatel, Praha, 1958

BROCKETT, Oscar G.: Dějiny divadla, Nakladatelství Lidové noviny, Institut umění - Divadelní ústav, Praha 2008

BROOK, Peter: Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987, Nakladatelství Studia Ypsilon, Praha, 1996

BROOK, Peter: Prázdný prostor, Panorama, Praha, 1988

CÍSAŘ, Jan: Člověk v situaci, NAMU, Praha, 2016

ČECHOV, Michail: Hercova cesta, KANT, Praha, 2017

DONELLAN, Declan: Herec a jeho cíl, Brkola, Praha, 2007

FISCHER -LICHTE, Erika: Estetika performativity, Mníšek pod Brdy, 2011

GROSSMAN, Jan: Jan Grossman k českému divadlu 20. století, NAMU, Praha, 2021

GROSSMAN, Jan: Texty o divadle, Pražská scéna, Praha,1999

GROTOWSKI, Jerzy: Od chudého divadla k divadlu pramenů, Praha 1981

HYVNAR, JAN:an: Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století: KANT, Praha, 2011

JOHNSTONE, Keith: IMPRO: Improvizace a divadlo, NAMU, Praha, 2014.

KRAUS, Karel: Divadlo ve službách dramatu: Institut umění - Divadelní ústav, Praha 2001

LEHMANN, Hans Thies: Postdramatické divadlo. Divadelný ústav, Bratislava, 2007.

MEJERCHOLD, Vsevolod Emiljevič: Přestavba divadla: úvahy o moderním divadle a jeho funkci, Praha 1946

PAVIS, Patrice: Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů, Divadelní ústav, Praha 2003

GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka: Divadlo Thomase Ostermeiera, KANT, Praha, 2015: Divadlo Thomase Ostermeiera, KANT, Praha, 2015

TAIROV, Alexander: Odpoutané divadlo, Zápisky režiséra, Praha 1927

VOSTRÝ, Jaroslav: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1987

VOSTRÝ, Jaroslav: Obraz a příběh: scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, KANT, Praha, 2008

VOSTRÝ, Jaroslav: O hercích a herectví: druhé, rozšířené vydání, KANT, Praha, 2014

VOSTRÝ, Jaroslav: Předpoklady hereckého projevu, NAMU, Praha, 2021

VOSTRÝ, Jaroslav: Režie je umění, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Praha, 2009

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování a umění, KANT, Praha, 2020

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování v době všeobecné scénovanosti (úvod do scénologie), KANT Praha, 2012

ZICH, Otakar: Estetika dramatického umění, AMU, Praha, 2019

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se vypracování režijní knihy a vypracování dramaturgicko-režijní koncepce inscenace. Předpokládá se aktivní účast na seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost
()
PAVELKA T.
15:00–18:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
15:00–18:00 Tomáš PAVELKA
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů