Inscenační tvorba 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ICR1 zkouška 17 20 hodiny výuky týdně (45 minut), 215 až 300 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Milan SCHEJBAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan SCHEJBAL, Milan ŠOTEK

Obsah

Výuka je zaměřena na praktickou realizaci divadelního představení v rozsahu celovečerního díla s využitím plné škály výrazových prostředků. Student musí při své práci zohlednit individuální a společná témata spolutvůrců, kontext divadla, kontext místa a kontext ostatních inscenací divadla. Učí se smysluplně propojit jednotlivé složky divadelního představení prostřednictvím živé komunikace s vybranými spolupracovníky. Provádí náročnou tematizovanou montáž z hlediska obsahu i formy s využitím plnohodnotné scénografie, hudby, zvuku. Učí se správnému rozvržení postupu práce, zadávání úkolů spolupracovníkům a komunikaci s nimi. Poznává, co je průběžné hledání tvaru a schopnost rozvíjet zamýšlené téma. Vytváří si příslušný poznámkový aparát a jeho uspořádání a vyhodnocování, užívá samostatně pomocnou literaturu, ověřuje si svou inspiraci mimo divadlo v umění a v realitě.

Výuka probíhá pod supervizí pedagogů hlavních oborů v následujících tématických okruzích:

  1. Úvod do studia inscenace.
  2. Čtené, prostorové, herecké, technické, osvětlovací, hlavní, generální zkoušky, první uvedení, premiéra, reprízy.
  3. Vedení a spolupráce inscenátorů a herců.
  4. Vedení individualit a kolektivu, taktika a strategie zkoušení.
  5. Pohybová, choreografická, zvuková, hlasová a pěvecká spolupráce.
  6. Inscenace a její propagace.

Výsledky učení

Prokázat schopnost samostatné tvůrčí práce na inscenaci od první inspirace po její realizaci před divákem. Spolupráce s ostatními tvůrci na komplexním tvaru s plnohodnotným využitím všech dostupných audiovizuálních prostředků. Produkční, organizační a marketingová součást práce režiséra. Příprava vlastní, společná, studium inscenace a její provádění. Proměna inscenačního záměru ve vazbě na spolupracovníky i diváky. Režisér jako vůdce i součást týmu.

Předpoklady a další požadavky

Profesionálně vybavená školní scéna, intenzivní spolupráce s katedrou scénografie, produkce, případně dalšími pracovišti.Spolupráce s výrobou, agenturami, médii. Externí spolupracovníci v návaznosti na typ připravované inscenace. Spolupráce s dalšími ročníky oboru herectví KČD a KALD.

Literatura

Literatura a další studijní materiály včetně výtvarných, hudebních apod. jsou zadávány individuálně na základě přípravy absolventské inscenace, scénického projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se umělecký výsledek absolventské inscenace a celkový průběh zkoušení, včetně písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů