Oborová praxe 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201OOR1 Z 4 česky letní

Garant předmětu

Daniel HRBEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel HRBEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s provozem a uměleckou praxí profesionálního divadla.

Forma studia

Příprava a nazkoušení inscenace v profesionálním divadle.

Předpoklady a další požadavky

Domluvená samostatná režie nebo dramaturgie inscenace v profesionálním divadle, popř. asistentura či práce na textu, překladu nebo úpravě dramatického textu.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Konkrétní dramatický text a veškerá doprovodná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se umělecký výsledek připravované a nastudované inscenace a průběh jejího nazkoušení.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů